BIZNES Gospodarka

Turcja: oczekiwany silny wzrost gospodarczy w 2017 r.

Euler Hermes spodziewa się stonowania tempa wzrostu PKB do

Data publikacji: 2017-11-21
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Turcja: oczekiwany silny wzrost gospodarczy w 2017 r.
Kategoria: BIZNES, Gospodarka

Euler Hermes spodziewa się stonowania tempa wzrostu PKB do +3,5%.

Turcja: oczekiwany silny wzrost gospodarczy w 2017 r. BIZNES, Gospodarka - Euler Hermes spodziewa się stonowania tempa wzrostu PKB do +3,5%.

•    PKB Turcji wzrośnie do 5,2% w 2017 r., a następnie spowolni do +3,5% w 2018 r. 
•    Liczba niewypłacalności w Turcji nadal rośnie (+4%)
•    Dobre perspektywy eksportowe dla tureckich przedsiębiorstw 

Oczekuje się, że wzrost PKB w Turcji podskoczy do +5,2% w 2017 roku, dzięki wysokim wydatkom publicznym i inwestycjom oraz odbiciu eksportu. W 2018 r. Euler Hermes spodziewa się stonowania tempa wzrostu PKB do +3,5%.
Zachowania płatnicze między przedsiębiorstwami nadal stale się pogarszają. W 2016 r. firmy tureckie regulowały należności średnio 15 dni później niż w 2007 r. i 16 dni później niż średnia światowa ( wynosząca 64 dni w 2016 r.). W sektorze budowlanym, nowoczesnych technologii, papierniczym, farmaceutycznym i maszynowym firmy oczekują na zapłatę ponad trzy miesiące. Ta negatywna tendencja znajduje odzwierciedlenie również w przypadku niewypłacalności tureckich przedsiębiorstw, których liczba w 2017 r. ma wzrosnąć o 4%, osiągając poziom 12 800 przypadków. Spadek liczby niewypłacalności spodziewany jest dopiero w 2018 r. (-4%), ale nadal będzie on o 30% wyższy niż 10 lat temu.
– Produkcja przemysłowa w dalszym ciągu wzrasta i zapewnia gospodarce solidne perspektywy. Niemniej jednak w najbliższym czasie nie przewiduje się dalszego przyspieszenia. Wzrost eksportu pozostanie na stabilnym poziomie, podczas gdy inflacja utrzyma się na poziomie dwucyfrowym do końca 2017 r., a następnie nieznacznie zmniejszy się do średnio 9% w 2018 roku – powiedział Özlem Özüner, Dyrektor Naczelny Euler Hermes Turcja. 
Eksport będzie kontynuował ożywienie, jego wzrost w 2017 i 2018r. przełoży się na dodatkowe transakcje o wartości +16 mld USD. Największy potencjał w tym względzie mają sektory: włókienniczy, maszynowy, chemiczny, motoryzacyjny i rolno-spożywczy. Będą one czerpać korzyści z ożywienia na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej i w Europie.
Deficyt na rachunku obrotów bieżących pozostanie piętą achillesową Turcji: wysokie deficyty na rachunku obrotów bieżących, w dużej mierze finansowane poprzez nowe krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne są zagrożeniem już od dłuższego czasu. Powiększa się on coraz bardziej: z -3,8 % PKB w 2016 r. do prawie -5% w 2017 r., a w 2018 r. utrzyma się powyżej -4 % PKB.  
– Perspektywy gospodarcze na rok 2018 są obiecujące jako efekt zmniejszenia niepewności politycznej, wzrostu zatrudnienia i optymistycznych perspektyw inwestycyjnych wynikających z rosnącego wykorzystania mocy produkcyjnych. Normalizacja polityki monetarnej najprawdopodobniej nie osłabi dynamiki wzrostu gospodarczego – powiedział Ludovic Subran, Kierownik Badań Makroekonomicznych w Allianz i Główny Ekonomista w Euler Hermes, podczas czwartego szczytu „Międzynarodowego Obserwatorium Handlu Euler Hermes” w Stambule.

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Turcja: oczekiwany silny wzrost gospodarczy w 2017 r. BIZNES, Gospodarka - Euler Hermes spodziewa się stonowania tempa wzrostu PKB do +3,5%.
Hashtagi: #BIZNES #Gospodarka

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy