BIZNES Infrastruktura

Szwajcarski inkubator architektonicznych trendów

Data publikacji: 2017-04-13
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Szwajcarski inkubator architektonicznych trendów
Kategoria: BIZNES, Infrastruktura

Wychodząc naprzeciw wymogom współczesnego rynku, stawiającego na pracę projektową oraz interdyscyplinarność, naukowcy Uniwersytetu w Lucernie stworzyli eksperymentalny budynek, mający dać odpowiedź, jakie otoczenie sprzyja wykonywaniu tego typu zadań.

Szwajcarski inkubator architektonicznych trendów BIZNES, Infrastruktura - Wychodząc naprzeciw wymogom współczesnego rynku, stawiającego na pracę projektową oraz interdyscyplinarność, naukowcy Uniwersytetu w Lucernie stworzyli eksperymentalny budynek, mający dać odpowiedź, jakie otoczenie sprzyja wykonywaniu tego typu zadań.

Wychodząc naprzeciw wymogom współczesnego rynku pracy, na którym coraz większe znaczenie ma elastyczność osób zaangażowanych w projekty oraz interdyscyplinarność realizujących je zespołów, naukowcy Uniwersytetu w Lucernie stworzyli eksperymentalny budynek, mający dać odpowiedź, jak najlepiej realizować te potrzeby.

Wraz z partnerami z branży budowlanej, wnętrzarskiej oraz firmami zajmującymi się technologią smart building, Uniwersytet w Lucernie stworzył NEST – budynek, mający pozwolić na szeroko zakrojone badania wpływu otoczenia na efektywność pracy. Jego rdzeń obudowany jest trzema platformami, na których mogą być umieszczane zróżnicowane moduły przestrzenne, przeznaczone do długofalowych eksperymentów, testujących określone zależności. – Jednym z problemów badawczych poruszanych w NEST jest możliwość indywidualnego dostosowania światła do preferencji użytkownika i wpływ ustawień na funkcjonowanie osób w przestrzeni roboczej i mieszkalnej – mówi Maciej Gronert, projektant oświetlenia w polskim oddziale firmy TRILUX, która dostarczyła Uniwersytetowi w Lucernie na potrzeby projektu oświetlenie oraz sterujący nim elektroniczny system LiveLink. Od momentu uruchomienia NEST w 2016 roku funkcjonują w nim „Vision Wood” – moduł sypialno-bytowy, w którym badane są właściwości i nowe zastosowania drewna, oraz część biurowa  „Meet2Create”. Aranżacja tego segmentu pozwala na odejście od standardowych stanowisk roboczych na rzecz dostępnych dla ogółu zatrudnionych przestrzeni optymalnie dostosowanych do wykonywania zadań określonego typu. Obiekt, w którym wdrożono najnowsze trendy z zakresu konstrukcji i wystroju biur, ma stanowić okazję do badania ich wpływu na wydajność pracy.

Nowoczesny podział funkcjonalny

Na potrzeby eksperymentu naukowcy wyodrębnili 11 rodzajów zadań niezbędnych w tworzeniu innowacji i podzielili je na trzy większe kategorie:

różnicowanie (kreowanie i modyfikowanie pomysłów poprzez: dyskusje, budowanie relacji, wymianę idei oraz burzę mózgów),
selekcjonowanie (wybieranie najbardziej atrakcyjnych idei dzięki ich prezentowaniu, spotkaniom, odbywaniu telekonferencji i organizowaniu przedstawiających pomysły wystaw),
stabilizowanie (przekładanie idei na rzeczywistość dzięki koncentracji na ich opisaniu, nabudowywaniu wartości oraz prototypowaniu).

 

Każdej z grup funkcjonalnie odpowiada w pewnym zakresie jeden z segmentów Meet2Create: Hybrid (różnicowanie), In-Out (selekcjonowanie), Cocoon (stabilizacja).

Hybrid – innowacyjność i elastyczne warunki pracy

Strefa jest przeznaczona dla zespołów, które długofalowo i intensywnie pracują nad realizacją swoich projektów. Przenośne meble mogą być każdorazowo ustawiane zgodnie z bieżącymi potrzebami. Dostępny jest zarówno wariant, w którym przestrzeń stanowi jedną całość oraz taki, w którym jest podzielona na dwie części. Dzięki elastycznej aranżacji, możliwa jest tu zarówno efektywna praca projektowa, jak i prowadzenie prezentacji oraz spotkań.

Cocoon – różnorodność w open space’ie

Przestrzeń stworzona z myślą o wymagającej dużej koncentracji pracy – czy to indywidualnej, czy grupowej. Wszelkie parametry otoczenia, jak: światło, dźwięk, powietrze i temperatura mogą być modyfikowane odrębnie dla każdego stanowiska roboczego. – W początku XXI wieku zaczęto na dużą skalę eksperymentować z koncepcją Human Centric Light – światła skoncentrowanego na człowieku. Udowodniono zależność między jego barwą, a poziomem skupienia – mówi Maciej Gronert. – W NEST postawiono sobie za cel zbadanie, jak na wydajność wpływa możliwość samodzielnego modyfikowania najistotniejszych parametrów pracy opraw – mówi projektant oświetlenia TRILUX Polska. By zapewnić komfort i własną przestrzeń użytkownikom, dla każdego z nich przewidziano zamykane szafki. Analiza funkcjonowania w tym pomieszczeniu ma pomóc odpowiedzieć na pytanie, czy zapewnienie możliwości dostosowania warunków otoczenia do swoich preferencji pozwala niwelować niekorzystny wpływ biur dużej powierzchni na efektywność i samopoczucie pracowników.

In-Out – odpowiednia atmosfera spotkań

Przestrzeń ta została stworzona w sposób umożliwiający jej dostosowanie do potrzeb zróżnicowanych form kooperacji – burz mózgów, dyskusji, spotkań (realnych i zdalnych), wymiany informacji, pracy projektowej oraz warsztatowej. By wykreować przyjemną atmosferę, wykorzystano drewno, rośliny oraz tekstylia. Pomieszczenie nie korzysta przy tym z konwencjonalnych systemów ogrzewania, chłodzenia oraz wentylacji. Odpowiednie parametry otoczenia zapewnia jego konstrukcja oraz orientacja względem stron świata, a także użyte do jego budowy materiały oraz regulująca wilgotność i gospodarkę tlenową roślinność.

Gniazdo –  przestrzeń wzrostu innowacji

Projekt jest unikatowym przykładem współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim, przemysłem i sektorem publicznym. W jego tworzeniu uczestniczyło ponad 90 partnerów. Włączone w program podmioty komercyjne mogę korzystać z tej przestrzeni celem kreowania swoich własnych innowacji. Naukowcy mogą przy tym testować hipotezy dotyczące zależności między wydajnością a parametrami środowiska pracy w realnym otoczeniu. Architekci, HR-owcy oraz osoby odpowiedzialne za optymalizację procesów powinny śledzić doniesienia szwajcarskich naukowców. W miejscach takich jak NEST tworzone będą trendy, które w długofalowej perspektywie staną się wytycznymi dla projektowania innowacyjnych biur i odpowiedzią na pytanie, jak mają wyglądać przestrzenie robocze przygotowane do efektywnego funkcjonowania na stale zmieniającym się rynku pracy.

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Szwajcarski inkubator architektonicznych trendów BIZNES, Infrastruktura - Wychodząc naprzeciw wymogom współczesnego rynku, stawiającego na pracę projektową oraz interdyscyplinarność, naukowcy Uniwersytetu w Lucernie stworzyli eksperymentalny budynek, mający dać odpowiedź, jakie otoczenie sprzyja wykonywaniu tego typu zadań.
Hashtagi: #BIZNES #Infrastruktura

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #BIZNES   #Transport