BIZNES Gospodarka

Sprzedaż bezpośrednia oczami sprzedawców

Data publikacji: 2015-12-09
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Sprzedaż bezpośrednia oczami sprzedawców
Kategoria: BIZNES, Gospodarka

Kontakt z ludźmi (53,6%), wygoda (21%), prezentacja produktu (16,1%) i bezpośredniość (13,3%) to najczęściej przywoływane skojarzenia ze sprzedażą bezpośrednią przez ankietowanych badania przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie Polskiego PSSB

Sprzedaż bezpośrednia oczami sprzedawców BIZNES, Gospodarka - Kontakt z ludźmi (53,6%), wygoda (21%), prezentacja produktu (16,1%) i bezpośredniość (13,3%) to najczęściej przywoływane skojarzenia ze sprzedażą bezpośrednią przez ankietowanych badania przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie Polskiego PSSB

Kontakt z ludźmi (53,6%), wygoda (21%), prezentacja produktu (16,1%) i bezpośredniość (13,3%) to najczęściej przywoływane skojarzenia ze sprzedażą bezpośrednią przez ankietowanych badania przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej wśród osób współpracujących z firmami sprzedaży bezpośredniej. Na dalszych pozycjach znalazły się m.in.: doradztwo, kosmetyki, klient, zakupy w domu, Avon i Oriflame co oznacza, że zawód sprzedawcy bezpośredniego najbardziej kojarzony jest z konsultantkami firm kosmetycznych.

Branża sprzedaży bezpośredniej jest alternatywą zarobkową zarówno dla osób chcących dorobić do pracy na etacie, jak również osób poszukujących nowych pomysłów i chcących spróbować sił w założeniu i prowadzeniu własnego biznesu. Jak każdy zawód, także zawód konsultanta bezpośredniego ma swoje zalety i wady. W przeprowadzonych badaniach większość wskazań respondentów ma nacechowanie pozytywne lub neutralne. Sprzedawcy bezpośredni za największe zalety swojego zawodu uznali: bezpośredni kontakt z klientem (62,8%), możliwość przetestowania produktów (44%) i poznawanie nowych ludzi (24,9%). Tylko niewiele ponad 1% konsultantów uznało, że praca w charakterze konsultanta bezpośredniego nie ma żadnych zalet.

Jako dodatkowy atut swojej pracy sprzedawcy najczęściej wskazują na zakup produktów po niższej cenie na użytek własny. Wartością dodaną jest dla prawie 87% respondentów możliwość spotkania nowych ludzi. 47,3% ankietowanych traktuje sprzedaż bezpośrednią jako możliwość spróbowania sił w prowadzeniu własnego biznesu. Badani doceniają też wartość dodaną tego zawodu w postaci rozwoju umiejętności interpersonalnych i biznesowych (69,4%). Osoby, które sprawdzają się w sprzedaży bezpośredniej, z reguły posiadają predyspozycje osobowościowe, ułatwiające kontakt z klientami. Zawód konsultanta bezpośredniego jest przez badanych oceniany jako trudniejszy niż łatwiejszy i zdecydowanie dla ambitnych.

Zauważalną bolączką konsultantów są złe konotacje z zawodem sprzedawcy bezpośredniego, które występują w społeczeństwie. Rzetelne firmy sprzedaży bezpośredniej walczą z nieuczciwymi przedsiębiorstwami i sprzedawcami w branży, nastawionymi na szybki zysk, wykorzystującymi niewiedzę czy podeszły wiek klientów. Nie dziwi więc, że w badaniach, sprzedawcy za największy minus zawodu uznali złe traktowanie ich przez ludzi (28,3%). Zdaniem co piątego badanego istotną wadą jest także czasochłonność tej pracy. Należy zwrócić uwagę, że większość respondentów taktuje zajęcie sprzedawcy bezpośredniego jako dodatkowe źródło dochodów, co jest związane z dzieleniem obowiązków zawodowych pomiędzy kilka zajęć. Prawie 15% respondentów jako aspekt negatywny zawodu wskazało, że praca w zawodzie jest trudna, natomiast niespełna 10%, że trudni są klienci.

Wykres 1. Czy uważa Pan(i), że dzięki pracy konsultanta(ki)/ sprzedawcy zyskuje Pan(i) któreś z poniższych możliwości, atutów?

Źródło: IBRiS, na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej lipiec-sierpień 2015 r.

 

Metryka badań:

Czas realizacji badania: lipiec-sierpień 2015 rok

Miejsce realizacji: badanie ogólnopolskie

Metoda: CAWI (ComputerAssisted Web Interview)

Próba: osoby pracujące w systemie sprzedaży bezpośredniej, współpracujące z firmami zrzeszonymi w Polskim Stowarzyszeniu Sprzedaży Bezpośredniej

Wielkość próby: N=2712;

 

***********************************************************************

DODATKOWE INFORMACJE:

 

PSSB – Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej działa od 1994 roku i grupuje kilkadziesiąt przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż bezpośrednią na terenie Polski oraz firmy spoza branży. Ich łączny udział w rynku przekracza 65%. Główne cele Stowarzyszenia to m. in.: stanowienie etycznych standardów sprzedaży i monitorowanie ich przestrzegania przez firmy członkowskie, dotyczy to także zasad „Kodeksu Sprzedaży Bezpośredniej PSSB”, promocja i stały rozwój tego kanału dystrybucji, podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat sprzedaży bezpośredniej, wyjaśnianie jej ekonomicznego znaczenia i zalet dla klientów, oraz prezentowanie w kontaktach zewnętrznych stanowiska członków Stowarzyszenia w sprawach istotnych dla sektora sprzedaży bezpośredniej. Stowarzyszenie aktywnie działa także w obszarze edukacji i wspierania idei przedsiębiorczości wśród młodzieży i studentów, współpracując z kilkoma wyższymi uczelniami ekonomicznymi w kraju.

Lista firm zrzeszonych w PSSB:

Członkowie wspierający: ACN Communications Polska Sp. z o.o., Amway Polska Sp. z o.o., Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o., Betterware Poland Limited Sp. z o.o., DLF Sp. z o.o., Energetyczne Centrum S.A., Flavon Group Polska Sp. z o.o., Forever Living Products Poland Sp. z o.o., Herbalife Polska Sp. z o.o., LR Health and Beauty Sp. z o.o., Mary Kay Cosmetics Poland Sp. z o.o., NSA GmbH, Oriflame Poland Sp. z o.o., Partylite Sp. z o.o., Vorwerk Polska Sp. z o.o., Zepter International Poland Sp. z o.o., Arbonne Europe Sàrl, JUST Polska Sp. z o.o..

Członkowie pozabranżowi: Brian Tracy International, FranklinCovey Sp. z o.o., General Avdisors, InSee Sp. z o.o., e-point SA, PostNord Fulfilment Sp. z o.o.

Członkowie oczekujący: TIENS Sp. z o.o., Nu Skin Enterprises Poland Sp. z o.o., Perfect Coll Sp. z o.o., Zinzino Sp. z o.o., Nature’s Sunshine Products Poland Sp. z o.o..

PSSB jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej SELDIA, Światowej Federacji Stowarzyszeń Sprzedaży Bezpośredniej (WFDSA), Konfederacji Lewiatan i Federacji Konsumentów.

Więcej informacji na www.pssb.pl.

Na dalszych pozycjach znalazły się m.in.: doradztwo, kosmetyki, klient, zakupy w domu, Avon i Oriflame co oznacza, że zawód sprzedawcy bezpośredniego najbardziej kojarzony jest z konsultantkami firm kosmetycznych.

Branża sprzedaży bezpośredniej jest alternatywą zarobkową zarówno dla osób chcących dorobić do pracy na etacie, jak również osób poszukujących nowych pomysłów i chcących spróbować sił w założeniu i prowadzeniu własnego biznesu. Jak każdy zawód, także zawód konsultanta bezpośredniego ma swoje zalety i wady. W przeprowadzonych badaniach większość wskazań respondentów ma nacechowanie pozytywne lub neutralne. Sprzedawcy bezpośredni za największe zalety swojego zawodu uznali: bezpośredni kontakt z klientem (62,8%), możliwość przetestowania produktów (44%) i poznawanie nowych ludzi (24,9%). Tylko niewiele ponad 1% konsultantów uznało, że praca w charakterze konsultanta bezpośredniego nie ma żadnych zalet.

Jako dodatkowy atut swojej pracy sprzedawcy najczęściej wskazują na zakup produktów po niższej cenie na użytek własny. Wartością dodaną jest dla prawie 87% respondentów możliwość spotkania nowych ludzi. 47,3% ankietowanych traktuje sprzedaż bezpośrednią jako możliwość spróbowania sił w prowadzeniu własnego biznesu. Badani doceniają też wartość dodaną tego zawodu w postaci rozwoju umiejętności interpersonalnych i biznesowych (69,4%). Osoby, które sprawdzają się w sprzedaży bezpośredniej, z reguły posiadają predyspozycje osobowościowe, ułatwiające kontakt z klientami. Zawód konsultanta bezpośredniego jest przez badanych oceniany jako trudniejszy niż łatwiejszy i zdecydowanie dla ambitnych.

Zauważalną bolączką konsultantów są złe konotacje z zawodem sprzedawcy bezpośredniego, które występują w społeczeństwie. Rzetelne firmy sprzedaży bezpośredniej walczą z nieuczciwymi przedsiębiorstwami i sprzedawcami w branży, nastawionymi na szybki zysk, wykorzystującymi niewiedzę czy podeszły wiek klientów. Nie dziwi więc, że w badaniach, sprzedawcy za największy minus zawodu uznali złe traktowanie ich przez ludzi (28,3%). Zdaniem co piątego badanego istotną wadą jest także czasochłonność tej pracy. Należy zwrócić uwagę, że większość respondentów taktuje zajęcie sprzedawcy bezpośredniego jako dodatkowe źródło dochodów, co jest związane z dzieleniem obowiązków zawodowych pomiędzy kilka zajęć. Prawie 15% respondentów jako aspekt negatywny zawodu wskazało, że praca w zawodzie jest trudna, natomiast niespełna 10%, że trudni są klienci.

Wykres 1. Czy uważa Pan(i), że dzięki pracy konsultanta(ki)/ sprzedawcy zyskuje Pan(i) któreś z poniższych możliwości, atutów?

Źródło: IBRiS, na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej lipiec-sierpień 2015 r.

Metryka badań:

Czas realizacji badania: lipiec-sierpień 2015 rok

Miejsce realizacji: badanie ogólnopolskie

Metoda: CAWI (ComputerAssisted Web Interview)

Próba: osoby pracujące w systemie sprzedaży bezpośredniej, współpracujące z firmami zrzeszonymi w Polskim Stowarzyszeniu Sprzedaży Bezpośredniej

Wielkość próby: N=2712;

***********************************************************************

DODATKOWE INFORMACJE:

PSSB – Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej działa od 1994 roku i grupuje kilkadziesiąt przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż bezpośrednią na terenie Polski oraz firmy spoza branży. Ich łączny udział w rynku przekracza 65%. Główne cele Stowarzyszenia to m. in.: stanowienie etycznych standardów sprzedaży i monitorowanie ich przestrzegania przez firmy członkowskie, dotyczy to także zasad „Kodeksu Sprzedaży Bezpośredniej PSSB”, promocja i stały rozwój tego kanału dystrybucji, podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat sprzedaży bezpośredniej, wyjaśnianie jej ekonomicznego znaczenia i zalet dla klientów, oraz prezentowanie w kontaktach zewnętrznych stanowiska członków Stowarzyszenia w sprawach istotnych dla sektora sprzedaży bezpośredniej. Stowarzyszenie aktywnie działa także w obszarze edukacji i wspierania idei przedsiębiorczości wśród młodzieży i studentów, współpracując z kilkoma wyższymi uczelniami ekonomicznymi w kraju.

Lista firm zrzeszonych w PSSB:

Członkowie wspierający: ACN Communications Polska Sp. z o.o., Amway Polska Sp. z o.o., Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o., Betterware Poland Limited Sp. z o.o., DLF Sp. z o.o., Energetyczne Centrum S.A., Flavon Group Polska Sp. z o.o., Forever Living Products Poland Sp. z o.o., Herbalife Polska Sp. z o.o., LR Health and Beauty Sp. z o.o., Mary Kay Cosmetics Poland Sp. z o.o., NSA GmbH, Oriflame Poland Sp. z o.o., Partylite Sp. z o.o., Vorwerk Polska Sp. z o.o., Zepter International Poland Sp. z o.o., Arbonne Europe Sàrl, JUST Polska Sp. z o.o..

Członkowie pozabranżowi: Brian Tracy International, FranklinCovey Sp. z o.o., General Avdisors, InSee Sp. z o.o., e-point SA, PostNord Fulfilment Sp. z o.o.

Członkowie oczekujący: TIENS Sp. z o.o., Nu Skin Enterprises Poland Sp. z o.o., Perfect Coll Sp. z o.o., Zinzino Sp. z o.o., Nature’s Sunshine Products Poland Sp. z o.o..

PSSB jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej SELDIA, Światowej Federacji Stowarzyszeń Sprzedaży Bezpośredniej (WFDSA), Konfederacji Lewiatan i Federacji Konsumentów.

Więcej informacji na www.pssb.pl.

 

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Sprzedaż bezpośrednia oczami sprzedawców BIZNES, Gospodarka - Kontakt z ludźmi (53,6%), wygoda (21%), prezentacja produktu (16,1%) i bezpośredniość (13,3%) to najczęściej przywoływane skojarzenia ze sprzedażą bezpośrednią przez ankietowanych badania przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie Polskiego PSSB
Hashtagi: #BIZNES #Gospodarka

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #BIZNES