BIZNES Gospodarka

Skrzydełko czy nóżka – czyli jak wygląda rynek drobiu?

Data publikacji: 2020-08-18
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Skrzydełko czy nóżka – czyli jak wygląda rynek drobiu?
Kategoria: BIZNES, Gospodarka

Czy wiesz, że największy udział (83%) w unijnej produkcji drobiu przypada na mięso z kurcząt, którego produkcja wynosi 13 mln ton?

Skrzydełko czy nóżka - czyli jak wygląda rynek drobiu? BIZNES, Gospodarka - Czy wiesz, że największy udział (83%) w unijnej produkcji drobiu przypada na mięso z kurcząt, którego produkcja wynosi 13 mln ton?

Jednolite warunki produkcji gwarantują bezpieczne, wysokiej – jakości mięso drobiowe

Mięso drobiowe stanowi ważny składnik diety przeciętnego Europejczyka. W ciągu ostatnich dziesięciu lat jego spożycie w UE wzrosło o 23% do obecnego poziomu 25,3 kilograma na osobę rocznie. Zdaniem ekspertów następna dekada powinna przynieść dalszy nieznaczny wzrost spożycia drobiu.

Jednocześnie obserwowany jest wzrost światowego popytu na to przystępne cenowo źródło białka, a Europa jako dostawca zbudowała sobie silną pozycję – wśród potencjalnych klientów. Rosnący popyt wewnętrzny i zewnętrzny przełoży się w najbliższych latach na dalszy wzrost produkcji w UE.

Europejski sektor drobiowy jest dobrze przygotowany zarówno na rosnący popyt, jak i na spełnienie surowych wymagań w zakresie bezpieczeństwa żywności, dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska. Władze UE oraz europejskie i krajowe stowarzyszenia branżowe ściśle ze sobą współpracują w celu zapewnienia jednakowo wysokich standardów w całym łańcuchu produkcyjnym. Bez względu na to, z którego kraju UE pochodzi mięso drobiowe, konsumenci zawsze mogą być pewni, że kupują bezpieczne, wysokiej jakości mięso, wyprodukowane zgodnie z wysokimi europejskimi normami.

Globalny gracz działający w oparciu o struktury rodzinne – fakty i liczby dotyczące drobiu w UE

Europejski sektor drobiowy odgrywa znaczącą rolę w skali globalnej. UE z roczną produkcją na poziomie 15,8 mln ton[1] masy tuszy odnotowaną w 2019 r. jest trzecim co do wielkości[2] producentem mięsa drobiowego na świecie, po USA i Chinach.

Zdecydowana większość produkcji UE jest spożywana w samej Unii Europejskiej.

Około 1,7 mln ton (masy produktu) drobiu wyprodukowanego w UE jest przeznaczone na eksport, głównie do Azji Południowo-Wschodniej, innych krajów europejskich nienależących do UE oraz na rynek afrykański.

Światowa produkcja drobiu w 2019

Największy udział (83%) w unijnej produkcji drobiu przypada na mięso z kurcząt, którego produkcja wynosi 13 mln ton. Kolejne miejsca zajmują mięso z indyka (2,1 mln ton – 13%) i mięso z kaczki (550 tys. ton – 4%), które pozostają jednak daleko w tyle.

Sektor drobiowy w UE nie tylko odgrywa ważną rolę jako dostawca mięsa, ale stanowi również znaczący czynnik gospodarczy, tworząc miejsca pracy dla ponad 370 tys. osób zatrudnionych bezpośrednio przy hodowli, chowie, tuczu, uboju oraz przetwórstwie, w większości w jednym z 25 tys. gospodarstw rodzinnych działających w branży. Branża drobiowa przyczynia się również pośrednio do powstania wielu miejsc pracy, na przykład w sektorze pasz, opakowań i w przemyśle maszynowym, który wytwarza urządzenia na potrzeby ubojni.

Silny głos sektora drobiowego – europejska organizacja parasolowa AVEC

Instytucje UE nie są jedynymi podmiotami, które określają normy jakości i bezpieczeństwa dla mięsa drobiowego. Sam sektor jest również dobrze zorganizowany. Na poziomie europejskim organizacja parasolowa AVEC (Stowarzyszenie Przetwórców Drobiu i Handlu Drobiem w UE) z siedzibą w Brukseli umiejętnie łączy interesy wszystkich swoich krajowych organizacji członkowskich. Reprezentuje ona około 95% producentów mięsa drobiowego w UE i jest w stałym kontakcie ze wszystkimi właściwymi organizacjami oraz decydentami unijnymi
i międzynarodowymi.

Członkowie AVEC dbają o zapewnienie stałej poprawy warunków produkcji. Eksperci z ramienia organizacji uczestniczą w spotkaniach grup roboczych, z których do aktywnie działających należą:

Grupa Robocza ds. Zdrowia i Dobrostanu Zwierząt aktywnie angażuje się na rzecz utrzymywania i rozwijania wysokich standardów dobrostanu zwierząt. Jej działalność obejmuje stałą wymianę informacji na temat strategii ograniczania stosowania antybiotyków.
Grupa Robocza ds. Bezpieczeństwa i Jakości Żywności jest zaangażowana w działania na rzecz ochrony i podnoszenia norm w zakresie bezpieczeństwa żywności poprzez wprowadzanie innowacji w nauce i technologii.
Grupa Robocza ds. Zrównoważonej Produkcji angażuje się w inicjatywy na  rzecz pogodzenia ze sobą wszystkich filarów polityki środowiskowej – ekonomicznego, społecznego i środowiskowego. Konkretnie oznacza to, na przykład, mierzenie się z wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatycznymi, przy jednoczesnym zapewnieniu rentowności producentów.
Za pośrednictwem Grupy Roboczej ds. Unijnego Sektora Drobiu i Handlu Drobiem AVEC uczestniczy w wielostronnych porozumieniach handlowych WTO, zapewniając w ten sposób uczciwe warunki konkurencji z krajami trzecimi. Mając na uwadze fakt, że utrzymanie wolnego handlu ma kluczowe znaczenie dla sektora drobiowego, jednym z obecnych wyzwań jest wynegocjowanie warunków porozumienia pobrexitowego z Wielką Brytanią.

 

Lider w produkcji mięsa drobiowego w UE, czyli sektor drobiarski w Polsce

Sektor drobiarski jest jednym z prężniej rozwijających się działów polskiej gospodarki żywnościowej. Polskie drobiarstwo od lat umacnia swoją pozycję zarówno na rynku krajowym, jak i na rynku unijnym. Produkcję drobiu w Polsce napędza nie tylko rosnąca krajowa konsumpcja mięsa drobiowego, ale również dynamicznie rozwijający się eksport, którego wartość w 2019 roku wyniósł ponad 2,5 mld euro CN0207), czyniąc tym samym nasz kraj jednym z głównych eksporterów mięsa drobiowego w UE. Polska jest drugim eksporterem mięsa drobiowego w handlu wewnątrzunijnym z 24,2% udziałem, nieznacznie tylko ustępując Holandii (24,9%), za to znacznie wyprzedzamy: Niemcy (9,5%), Belgię (8,9%) i Francję (6,4%).

W ostatnich latach Polska umocniła swoją pozycję na rynku unijnym, stając się od 2014 roku liderem w produkcji mięsa drobiowego w Unii Europejskiej. Wg danych KE w 2019 roku produkcja mięsa drobiowego w Polsce wyniosła 2,6 mln ton, co stanowi 18,2% produkcji unijnej, w dalszej kolejności była Wielka Brytania 2,0 mln ton (14,0%), Hiszpania 1,74 mln ton (12,2%), Francja 1,7 mln ton (11,9%), Niemcy 1,6 mln ton (11,1%), Włochy 1,3 mln ton (9,1%) i pozostałe kraje UE 3,3 mln ton (23,4%).[3] 

Według ostatniej prognozy Komisji Europejskiej, w najbliższych latach produkcja drobiu w UE będzie rosła, a Unia Europejska utrzyma swój ok. 12% udział w światowym eksporcie drobiu. Wzrośnie konsumpcja drobiu, kosztem innych gatunków mięsa. Zakłada się, że najwyższa dynamika wzrostu produkcji będzie w nowych państwach członkowskich UE-13, głównie w Polsce, Rumunii i na Węgrzech.

Wyniki produkcji i eksportu potwierdzają wysoką konkurencyjność polskiego sektora drobiarskiego. Przełomowym momentem dla polskiego rynku drobiu była akcesja Polski do UE. Otwarcie się rynków państw Europy Zachodniej przy jednoczesnych inwestycjach w unowocześnienie zakładów drobiarskich spowodowało, że pozycja naszej branży zaczęła rosnąć. Polskie zakłady przetwórstwa mięsa drobiowego są obecnie uznawane za jedne z najnowocześniejszych w UE, a konkurencyjność polskiej branży drobiarskiej w relacji do innych państw UE systematycznie rośnie.

Obecnie wymiana międzynarodowa jest kluczowym bodźcem warunkującym rozwój produkcji drobiu w Polsce, gdyż przyrost spożycia krajowego stał się wolniejszy. Możliwości rozwoju i wzmocnienia branży są ściśle związane z rynkiem globalnym
i jego dywersyfikacją. Pozycję lidera zawdzięczamy nie tylko konkurencyjnym cenom, lecz przede wszystkim wysokiej jakości produktów sektora drobiarskiego. [4]

 KRD-IG Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza

Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza (KRD-IG) działa w Polsce nieprzerwanie od 29 lat. Obecnie jest największą organizacją sektora drobiarskiego w Polsce. Zrzesza 104 członków reprezentujących wszystkie etapy łańcucha: hodowlę, reprodukcję i wylęgi, produkcję towarową drobiu i jaj, produkcję i sprzedaż mięsa drobiowego oraz jego przetworów, produkcję pasz dla drobiu, działalność dydaktyczną i naukową związaną z polskim sektorem drobiarskim.

Członkowie KRD-IG, posiadają łącznie blisko 70% udziału w rynku krajowym oraz blisko 90% udziału w eksporcie. Jednocześnie, mają co najmniej 70% udziałów w całkowitej produkcji mięsa indyczego.

Celem działalności KRD-IG jest rozwój i unowocześnianie polskiego drobiarstwa. Organizacja chroni zarówno interesy producentów i ubojni drobiu, jak i przetwórców mięsa drobiowego. KRD-IG reprezentuje krajowe drobiarstwo wobec władz państwowych, organizacji rządowych i pozarządowych, a także intensywnie działa również na poziomie międzynarodowym, będąc jednocześnie aktywnym członkiem ważnych międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń producentów mięsa drobiowego.

KRD-IG jako głos branży, wydaje opinie na temat projektów aktów prawnych dotyczących drobiu, a także współpracuje z różnymi instytucjami naukowymi i uczelniami wyższymi. Na potrzeby swoich członków sporządza analizy i oceny dotyczące funkcjonowania krajowego i zagranicznego rynku drobiarskiego.

Jednym z głównych zadań jest promowanie konsumpcji mięsa drobiowego wytwarzanego zgodnie z europejskimi wymaganiami oraz edukacja konsumentów na temat szczególnych cech, wysokiej jakości i bezpieczeństwa mięsa drobiowego produkowanego w Unii Europejskiej.

 

[1] Poniższe dane mają charakter wstępny. Źródło: MEG [Marktinfo Eier & Geflügel – Informacje o rynku jaj i drobiu] według Komisji UE, OECD, danych krajowych, FAO i EUROSTATU

[2] Po brexicie UE prawdopodobnie zajmie czwarte miejsce.

[3] Eurostat. Dane dotyczą okresu sprzed wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE

[4] Źródło: Mirosława Tereszczuk https://agronomist.pl/artykuly/sektor-drobiarski-w-polsce-na-tle-ue

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Skrzydełko czy nóżka - czyli jak wygląda rynek drobiu? BIZNES, Gospodarka - Czy wiesz, że największy udział (83%) w unijnej produkcji drobiu przypada na mięso z kurcząt, którego produkcja wynosi 13 mln ton?
Hashtagi: #BIZNES #Gospodarka

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #BIZNES   #Transport