BIZNES Gospodarka

Rynek usług telemedycznych w Polsce przyśpieszy w 2018 r.

W 2018 r. rynek usług telemedycznych przyśpieszy, a od 2019 r. podlegać będzie drobnym fluktuacjom, dzięki coraz lepszemu i powszechnemu funkcjonowaniu systemów informatycznych w opiece zdrowotnej w

Data publikacji: 2018-11-26
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Rynek usług telemedycznych w Polsce przyśpieszy w 2018 r.
Kategoria: BIZNES, Gospodarka

W 2018 r. rynek usług telemedycznych przyśpieszy, a od 2019 r. podlegać będzie drobnym fluktuacjom, dzięki coraz lepszemu i powszechnemu funkcjonowaniu systemów informatycznych w opiece zdrowotnej w Polsce.

Rynek usług telemedycznych w Polsce przyśpieszy w 2018 r. BIZNES, Gospodarka - W 2018 r. rynek usług telemedycznych przyśpieszy, a od 2019 r. podlegać będzie drobnym fluktuacjom, dzięki coraz lepszemu i powszechnemu funkcjonowaniu systemów informatycznych w opiece zdrowotnej w Polsce.

W 2018 r. rynek usług telemedycznych przyśpieszy, a od 2019 r. podlegać będzie drobnym fluktuacjom, dzięki coraz lepszemu i powszechnemu funkcjonowaniu systemów informatycznych w opiece zdrowotnej w Polsce, wynika z najnowszego raportu PMR ,,Rynek usług telemedycznych w Polsce 2018. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023”.

 

W 2018 r. rynek usług telemedycznych w Polsce wzrośnie o 24%

W roku 2017 weszła w życie tzw. sieć szpitali ograniczająca rozwój prywatnych podmiotów w sektorze szpitalnym w części finansowanej przez publicznego płatnika. Podmioty prywatne ograniczyły inwestycje, szukając jednocześnie nowych nisz. Telemedycyna, pozwalająca ograniczyć koszty i przyjąć więcej pacjentów, jest jedną z nich.

Firmy operujące na rynku telemedycyny zapowiadają znaczne zwiększenie liczby pacjentów objętych takimi usługami oraz rozszerzanie oferty i nowe inwestycje. Dlatego też szacujemy, że w 2018 r. rynek przyspieszy, a następnie podlegać będzie drobnym fluktuacjom, dzięki coraz lepszemu i powszechnemu funkcjonowaniu systemów informatycznych w opiece zdrowotnej w Polsce.

 

Wartość (mln zł) i dynamika (%)
rynku usług telemedycznych w Polsce,
2018-2023

 

2018s

2023p

Wartość

44,1

143,4

Dynamika

24%

29%

Wyjaśnienie: wartość telekonsultacji/telekonsyliów i usług zdalnego monitorowania czynności życiowych pacjenta wraz z zakupem urządzenia. Nie uwzględnia teleradiologii. Placówki niepubliczne i publiczne ambulatoryjne oraz leczenia stacjonarnego.

s – szacunek

p – prognoza

Źródło: raport ,,Rynek usług telemedycznych w Polsce 2018. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023”, PMR, 2018

 

Brak świadomości pacjentów barierą rozwoju rynku

Badanie przeprowadzone przez PMR specjalnie na potrzeby raportu wśród niepublicznych podmiotów oferujących usługi telemedyczne pokazało, że obecnie największa grupa barier rozwoju telemedycyny w Polsce koncentruje się na braku świadomości istnienia takiej usługi wśród pacjentów (wielu z nich to starsze osoby, które mają też trudności z posługiwaniem się nowościami technologicznymi) i związanym z tym brakiem zainteresowania usługą. Co ciekawe, respondenci wskazują również na niechęć ze strony lekarzy w stosunku do takich usług (lub zbyt powolną ich akceptację). Warto zaznaczyć, że odsetek wskazań na niechęć lekarzy wzrósł w 2018 r. znacząco w porównaniu do sytuacji obserwowanej na początku 2017 r.

Dość duża grupa podmiotów obecnych na rynku wymienia brak jasnych regulacji prawnych pozwalających na finansowanie świadczeń przez NFZ jako istotną barierę

 

Bariery rozwoju rynku telemedycyny w Polsce (%), 2018

Bariery rozwoju rynku

Udział

Niechęć ze strony lekarzy

46%

Brak zaufania/zainteresowania nowymi technologiami wśród pacjentów

46%

Brak jasnych regulacji prawnych pozwalających na finansowanie świadczeń telemedycznych przez NFZ

31%

Niedostrzeganie korzyści płynących z telemedycyny

27%

Wysokie koszty wdrożenia usług telemedycyny

15%

Niedostosowanie bieżącej sieci teleinformatycznej

15%

Inne bariery prawne

12%

Wyjaśnienie: Pominięto braki danych. Respondent mógł wybrać wiele odpowiedzi.

Źródło: raport ,,Rynek usług telemedycznych w Polsce 2018. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023”, PMR, 2018

 

Autor:

Monika Stefańczyk, 
Dyrektor zespołu analityków rynku farmaceutycznego i ochrony zdrowia 
[email protected]

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Rynek usług telemedycznych w Polsce przyśpieszy w 2018 r. BIZNES, Gospodarka - W 2018 r. rynek usług telemedycznych przyśpieszy, a od 2019 r. podlegać będzie drobnym fluktuacjom, dzięki coraz lepszemu i powszechnemu funkcjonowaniu systemów informatycznych w opiece zdrowotnej w Polsce.
Hashtagi: #BIZNES #Gospodarka

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy