BIZNES Gospodarka

Promotech. Rekordowe przychody i nowe wyzwania

Ponad 54,7 mln zł przychodów osiągnął w 2017 r. białostocki Promotech – o 12,6 proc. więcej w stosunku do roku poprzedniego. W najbliższych latach spółka zakłada dalszy dynamiczny wzrost

Data publikacji: 2018-01-21
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Promotech. Rekordowe przychody i nowe wyzwania
Kategoria: BIZNES, Gospodarka

Ponad 54,7 mln zł przychodów osiągnął w 2017 r. białostocki Promotech – o 12,6 proc. więcej w stosunku do roku poprzedniego. W najbliższych latach spółka zakłada dalszy dynamiczny wzrost sprzedaży

Promotech. Rekordowe przychody i nowe wyzwania BIZNES, Gospodarka - Ponad 54,7 mln zł przychodów osiągnął w 2017 r. białostocki Promotech – o 12,6 proc. więcej w stosunku do roku poprzedniego. W najbliższych latach spółka zakłada dalszy dynamiczny wzrost sprzedaży

Ponad 54,7  mln zł przychodów osiągnął w 2017 r. białostocki Promotech – o 12,6 proc. więcej w stosunku do roku poprzedniego. W najbliższych latach spółka zakłada dalszy dynamiczny wzrost sprzedaży

Proucent i eksporter innowacyjnych narzędzi i automatów spawalniczych w ubiegłym roku pobił dwa rekordy – po raz pierwszy w swojej historii zrealizował przychody, które były wyższe niż zakładane w biznesplanie (52,4 mln zł) i wyższe niż w dotychczas najlepszym, przedkryzysowym 2008 r. (54,6 mln).

Efekty przyniosła konsekwentna realizacja strategii, przyjętej  przez Promotech w obliczu kryzysu w 2009 r., opierająca się na czterech filarach – nowe rynki zbytu i klienci, innowacyjne produkty, własna marka i solidarność pracownicza. – Skuteczna realizacja tej strategii pozwoliła na odzyskanie sprawności po kryzysie i powrót do poprzedniego poziomu sprzedaży- mówi Marek Siergiej, prezes Promotechu. – Jednak, co istotniejsze, w znaczący sposób zwiększyła dywersyfikację posiadanego portfela wyrobów i struktury klientów, co bezpośrednio wpłynęło na wzrost bezpieczeństwa firmy. Możemy powiedzieć, że realizacja tej strategii przekształciła firmę w „nowy Promotech” w stosunku do modelu firmy sprzed kryzysu.

Budowanie potencjału

Miniony rok był kolejnym rokiem budowania marki Promotech i wzrostu jej rozpoznawalności, jako producenta nowoczesnych, a jednocześnie funkcjonalnych wyrobów. Powstały innowacyjne generacje wiertarek, ukosowarek i wózków spawalniczych, wyposażonych w nowe, zaawansowane technologicznie funkcjonalności i atrakcyjny design. Nowe urządzenia do ciężkiej automatyzacji stały się lżejsze, bardziej ergonomiczne i zapewniają lepsze warunki pracy. Spółka kontynuowała też rozbudowę sieci dystrybucji – m.in. poprzez utworzenie dwóch nowych zagranicznych spółek – córek Promotech Fabrication Machines Private Limited – w Indiach i Promotech ME FZE – w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jednocześnie kontynuowano intensywne działania marketingowe  –  powstała nowa strona internetowa w języku francuskim, profil spółki na Google +,  zakończył się pierwszy etap wdrożenia systemu CRM do analizy biznesowej. Te działania uzupełniała intensywna ekspansja targowa na dotychczasowych i nowych rynkach. Eksporterowi sprzyjała też dobra koniunktura i ożywienie

gospodarcze w Europie i na świecie. Ceny ropy i surowców poszły w górę, wzrosło zapotrzebowanie na inwestycje, co z kolei przełożyło się na zwiększenie zapotrzebowania na narzędzia Promotechu, wykorzystywane przy realizacji tych inwestycji.

– Cały świat, a wraz z nim nasze otoczenie otrząsnęło się z kryzysu i gospodarka światowa przyśpieszyła jak nigdy dotąd – mówi Marek Siergiej. – Jednym z motorów tych zmian jest postępująca rewolucja cyfrowa, nazywana już czwartą rewolucją przemysłową, czy Gospodarką 4.0.

Promotech 4.0

Aby sprostać zmianom makroekonomicznym i wyzwaniom nowej ery gospodarki, również Promotech musi się zmienić i zaktualizować swoją strategię.

– Wyróżniki tej aktualizacji, nazywanej przez nas Strategią 2018 +, to szybkość reakcji, jakość i  elastyczność – wymienia prezes spółki. – Ten model funkcjonowania możemy symbolicznie nazwać Promotechem 4.0. Co to oznacza w praktyce? Musimy sprawnie wspierać obecnych i nowych dealerów i  sprawnie poruszać się w obszarach marketingu internetowego, tworzyć wyroby o wysokiej „cyfryzacji” (nowoczesny interface użytkownika, czujniki, autodiagnostyka, samodzielna aktualizacja softu itp.), szybko projektować nowe linie produktowe w oparciu o standardowe moduły i rozwiązania i równie szybko wprowadzać je do produkcji.

Kolejne wyzwania, jakie stoją przed Promotechem  to automatyzacja  i robotyzacja produkcji i dalszy rozwój w zakresie IT, m.in. poprzez stosowanie nowoczesnej infrastruktury informatycznej, w tym systemów CRM, ERP, IPO. Również w sferze pracowniczej nastąpią zmiany – w związku z brakiem fachowców na rynku pracy, Promotech przygotowuje się do zatrudnienia cudzoziemców, głównie z Ukrainy; priorytetem będzie też rozwój pracowniczych kompetencji, a także zaangażowanie, proaktywność  i odpowiedzialność.

– Dziś budujemy markę Promotech, a jest to proces rozproszony i każdy może mieć znaczący wpływ na reputację i zaufanie wobec firmy – mówi prezes Siergiej. – Wszystko to robimy po to, by nadążyć z szybkością działania , bo inaczej nie będziemy firmą globalną

W ocenie zarządu, lata 2011-2017 w Promotechu były okresem budowania potencjału organizacyjnego, technologicznego, handlowego, produkcyjnego i produktowego spółki, którego celem było umożliwienie znaczącego wzrostu  sprzedaży w nadchodzących latach. Planowane przychody na koniec przyszłego roku to 64 mln zł, na koniec następnego celem jest 70 mln zł, a w roku 2020 – 75 mln zł.

 

 

 

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Promotech. Rekordowe przychody i nowe wyzwania BIZNES, Gospodarka - Ponad 54,7 mln zł przychodów osiągnął w 2017 r. białostocki Promotech – o 12,6 proc. więcej w stosunku do roku poprzedniego. W najbliższych latach spółka zakłada dalszy dynamiczny wzrost sprzedaży
Hashtagi: #BIZNES #Gospodarka

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy