BIZNES Przemysł

Precyzyjne dozowanie wapna w procesie uzdatniania wody – case study stacji Bamfo

Dzięki wymianie tradycyjnych pomp wyporowych o konstrukcji rotor-stator na pompy perystaltyczne, zakład uzdatniania wody Bamford WTW może bardzo dokładnie dozować substancje chemiczne, wykorzystywane do stabilizowania poziomu

Data publikacji: 2013-09-25
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Precyzyjne dozowanie wapna w procesie uzdatniania wody – case study stacji Bamfo
Kategoria: Przemysł, BIZNES

Dzięki wymianie tradycyjnych pomp wyporowych o konstrukcji rotor-stator na pompy perystaltyczne, zakład uzdatniania wody Bamford WTW może bardzo dokładnie dozować substancje chemiczne, wykorzystywane do stabilizowania poziomu pH.

Precyzyjne dozowanie wapna w procesie uzdatniania wody – case study stacji Bamfo Przemysł, BIZNES - Dzięki wymianie tradycyjnych pomp wyporowych o konstrukcji rotor-stator na pompy perystaltyczne, zakład uzdatniania wody Bamford WTW może bardzo dokładnie dozować substancje chemiczne, wykorzystywane do stabilizowania poziomu pH.

Dzięki wymianie tradycyjnych pomp wyporowych o konstrukcji rotor-stator na pompy perystaltyczne, zakład uzdatniania wody Bamford WTW może bardzo dokładnie dozować substancje chemiczne, wykorzystywane do stabilizowania poziomu pH. Dodatkowo, efektem wymiany urządzeń jest zmniejszenie zapotrzebowania na prace konserwacyjne oraz niezawodna i ciągła praca sprzętu.

 

Problem

Integralną częścią procesu uzdatniania wody w Bamford WTW jest dodawanie wapna gaszonego w celu kontrolowania pH wody. Do wody pobieranej przez zakład dozowany jest siarczan żelaza
i polielektrolit w celu osiągnięcia poziomu, pH pomiędzy 4,7 a 5,1. Jeżeli pH wody jest niższe, dodaje się wapna. Woda jest następnie przepompowywana z klarownic na filtry RG. Na tym etapie dezynfekowana jest podchlorynem sodu. Zanim woda opuści zakład, kolejny raz dodawane jest zasadowe wapno, aby zachować wymagany poziom pH. Wapno podnosi pH do około 8 – 9, co pomaga usunąć występujący naturalnie mangan.

 

Zakład Bamford WTW do tych procesów wcześniej używał pomp wyporowych o konstrukcji rotor-stator. Problemem jaki się z nimi wiązał były przecieki, wynikające z konstrukcji pompy. Dodatkowo kłopotliwe dla zakładu były komplikacje związane z konserwacją sprzętu – wymiana elementów roboczych pompy była kosztowna oraz wymagała przestojów w pracy.

 

Rozwiązanie

Inżynierowie kontroli procesu z zakładu w Bamford WTW do dozowania wapna wybrali serię wysokociśnieniowych pomp przewodowych Bredel. Większe pompy 40 mm (przepływ maksymalny 6000 l/godz., ciśnienie tłoczenia 16 bar) i 32 mm (przepływ maksymalny 3400 l/godz., ciśnienie tłoczenia 16 bar) zostały umieszczone w północnej części zakładu, gdzie zapotrzebowanie na dozowanie jest największe. Mniejsze urządzenia, w tym pompy Bredel 10 mm i 15 mm, są używane w południowej części stacji. Dodatkowe pompy perystaltyczne 25 mm są używane na późniejszym etapie procesu, gdy pH jest zwiększane do poziomu 8-9 w celu usunięcia manganu.

 

Korzyści

Kierownictwo zakładu jest przekonane o przewadze technologii perystaltycznej nad alternatywnymi typami pomp w zastosowaniach wymagających dozowania chemikaliów. Zdaniem specjalistów zatrudnionych w zakładzie, pompy przewodowe Bredel mogą tłoczyć płyny o dużej lepkości i gęstości – czego nie zawsze można się spodziewać w przypadku innych typów pomp. Brak konieczności częstych prac konserwacyjnych jest kolejnym ważnym dla stacji uzdatniania wody czynnikiem. Eksperci z Bamford podkreślają, że jedyną częścią ulegającą zużyciu jest wąż, który można szybko wymienić bez rozbierania pompy. Czyni to ewentualne naprawy łatwym i tanim procesem.

 

Profil Grupy Watson-Marlow Pumps

Grupa Watson-Marlow Pumps jest światowym liderem wśród producentów pomp wyporowych.

 

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat Grupa Watson-Marlow Pumps rozwinęła się dzięki wyselekcjonowanym przejęciom i strategicznym inwestycjom w innowacyjne technologie. Fundamentem rynkowej pozycji jest doświadczenie i najnowocześniejsza technologia pomp perystaltycznych i sinusoidalnych o niskich wymaganiach w zakresie konserwacji, które stanowią najszybciej rosnący segment rynku pomp wyporowych.

 

Na Grupę Watson-Marlow składa się obecnie sześć odrębnych marek, uzupełniających gamę oferowanych produktów. W skład Grupy wchodzą:

Watson-Marlow Pumps –pompy perystaltyczne o wysokiej dokładności dozowania
Watson-Marlow Tubing – precyzyjne węże
Bredel Hose Pumps – pompy przewodowe o wysokiej wytrzymałości
Alitea – rozwiązania perystaltyczne dla klientów OEM
Flexicon Liquid Filling – systemy aseptycznego napełniania i zamykania płynów
MasoSine Process Pumps – pompy sinusoidalne do cieczy, płynów i mas wrażliwych
na ścinanie

 

Watson-Marlow Pumps Group (SPX:LSE) jest spółką zależną notowanej na londyńskiej giełdzie spółki Spirax Sarco Engineering Group, specjalizującej się w wytwarzaniu wysokiej klasy armatury przemysłowej dla instalacji pary i kondensatu.

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Precyzyjne dozowanie wapna w procesie uzdatniania wody – case study stacji Bamfo Przemysł, BIZNES - Dzięki wymianie tradycyjnych pomp wyporowych o konstrukcji rotor-stator na pompy perystaltyczne, zakład uzdatniania wody Bamford WTW może bardzo dokładnie dozować substancje chemiczne, wykorzystywane do stabilizowania poziomu pH.
Hashtagi: #Przemysł #BIZNES

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy