BIZNES Gospodarka

PPK SZANSĄ NA WYŻSZĄ EMERYTURĘ?

Pracownicze Plany Kapitałowe skierowane do ponad 11 milionów osób zatrudnionych wejdą w życie już 1 stycznia 2019

Data publikacji: 2018-12-17
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: PPK SZANSĄ NA WYŻSZĄ EMERYTURĘ?
Kategoria: BIZNES, Gospodarka

Pracownicze Plany Kapitałowe skierowane do ponad 11 milionów osób zatrudnionych wejdą w życie już 1 stycznia 2019 roku.

PPK SZANSĄ NA WYŻSZĄ EMERYTURĘ? BIZNES, Gospodarka - Pracownicze Plany Kapitałowe skierowane do ponad 11 milionów osób zatrudnionych wejdą w życie już 1 stycznia 2019 roku.

Pracownicze Plany Kapitałowe skierowane do ponad 11 milionów osób zatrudnionych wejdą w życie już 1 stycznia 2019 roku. PPK zapewnia bezpieczeństwo finansowe umożliwiając pracownikom wypłatę oszczędności po zakończeniu kariery zawodowej, jednocześnie wprowadzając rewolucję w systemie emerytalnym.

Pracownicze Plany Kapitałowe należą do rządowego projektu dotyczącego prywatnego systemu długoterminowego oszczędzania. Osoby zatrudnione zostaną automatycznie dołączone do programu, jednakże ze względu na dobrowolny charakter projektu w każdej chwili będą mogły z niego zrezygnować. Dodatkowo, pokrywanie wpłat do PPK będzie również obowiązkiem zarówno pracownika będącego uczestnikiem projektu, pracodawcy, jak i budżetu państwa. Środki zgromadzone w ramach PPK będą stanowić dodatkowe zabezpieczenie emerytury, które następnie zostanie wypłacone uczestnikowi programu w momencie ukończenia przez niego 60 roku życia.

– Zmiana systemu na bardziej powszechny oraz regularny jest bardzo istotną kwestią. Niestety biorąc pod uwagę naszą demografię, nie należy spodziewać się wysokich emerytur z systemu państwowego, ZUS-owskiego. Pracownicze Plany kapitałowe będą stwarzały szansę na godną emeryturę. W przyszłości, za 20 – 30 lat, emerytura z ZUS będzie na poziomie 1,5 – 2 tys. zł, należałoby wtedy dodać drugie 2 tys. zł z PPK i kolejne 2 tys. zł z programów III filarowych, takich jak IKE czy IKZE. Dopiero wtedy moglibyśmy mówić o godnym życiu – mówi Adam Gola, prezes Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Pocztylion-Arka.

Nowy obowiązek pracodawcy

Przedsiębiorcy będą zobligowani do utworzenia PPK przeznaczonego dla swoich pracowników. Podstawowa wpłata do programu stanowić będzie element wynagrodzenia, do którego z kolei nie zostaną naliczane dodatkowe składki ubezpieczeń społecznych. Dodatkowo koszty związane z prowadzeniem PPK stanowić będą równocześnie koszty uzyskania przychodu. Obowiązkowa wpłata podstawowa będzie liczyć 1,5% wynagrodzenia brutto osoby zatrudnionej (jeśli dany pracownik zdecyduje się wejść do programu PPK), natomiast dodatkowa wpłata finansowana przez pracodawcę będzie mogła wynieść maksymalnie 2,5% oraz pełnić funkcję benefitu dla pracowników.

Budowa kapitału

Dodatkowa forma zabezpieczenia emerytury jest głównym powodem wzbudzającym zainteresowanie społeczeństwa tematem PPK. Gromadzenie dodatkowych środków poza systemem ubezpieczeń społecznych, dopłaty z funduszu pracy, a także dbałość o bezpieczeństwo bliskich, ze względu na dziedziczenie oszczędności nieobejmowanych podatkiem spadkowym – jest tematem wielu dyskusji. Pracownik po ukończeniu 60 roku życia ma prawo do jednorazowej wypłaty do 25% środków, następnie pozostałą część funduszu w kolejnych latach wypłaca w postaci renty terminowej. Dodatkowo uczestnik projektu w ciężkiej sytuacji rodzinnej – takiej jak choroba bliskiej osoby, ma możliwość wypłaty części zaoszczędzonych środków.

POCZTYLION-ARKA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A. – polskie przedsiębiorstwo działające w sektorze inwestycji emerytalnych. Założone zostało w 1998 roku w Warszawie przez Pocztę Polską oraz francuską grupę finansową BNP Paribas. Obecnie akcjonariuszami Pocztyliona są Invesco Holding Company Ltd., BNP Paribas Cardif S.A., Poczta Polska S.A. oraz Konferencja Episkopatu Polski. Jego oferta składa się z Otwartego Funduszu Emerytalnego oraz Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego.

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
PPK SZANSĄ NA WYŻSZĄ EMERYTURĘ? BIZNES, Gospodarka - Pracownicze Plany Kapitałowe skierowane do ponad 11 milionów osób zatrudnionych wejdą w życie już 1 stycznia 2019 roku.
Hashtagi: #BIZNES #Gospodarka

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy