BIZNES Gospodarka

Poprawa ratingu Euler Hermes dla 11 krajów

Data publikacji: 2014-07-10
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Poprawa ratingu Euler Hermes dla 11 krajów
Kategoria: BIZNES, Gospodarka

Euler Hermes, światowy lider ubezpieczenia należności, poinformował o poprawie ratingu ryzyka dla 11 krajów. Krajami tymi są Wybrzeże Kości Słoniowej, Grecja, Węgry, Indie, Irlandia, Włochy, Nikaragua, Nigeria, Portugalia, Serbia oraz Hiszpania.

Poprawa ratingu Euler Hermes dla 11 krajów BIZNES, Gospodarka - Euler Hermes, światowy lider ubezpieczenia należności, poinformował o poprawie ratingu ryzyka dla 11 krajów. Krajami tymi są Wybrzeże Kości Słoniowej, Grecja, Węgry, Indie, Irlandia, Włochy, Nikaragua, Nigeria, Portugalia, Serbia oraz Hiszpania.

– Na 2014 rok przewidywana jest niewielka poprawa światowego wzrostu PKB (+2,8%), jednak trzeci rok z rzędu tempo poprawy sytuacji będzie słabsze niż 3% – mówi Ludovic Subran, główny ekonomista Euler Hermes. – W związku ze stopniowo poprawiającą się ogólnoświatową sytuacją gospodarczą, Euler Hermes podniósł rating 11 krajów. Jednak choć na 2014 przewidywany jest spadek w zakresie liczby niewypłacalności na świecie o -8%, ich liczba nadal jest o 13% wyższa niż przed kryzysem, co oznacza, że skutki kryzysu z 2009 roku nie zostały jeszcze zaabsorbowane.

Do gry wróciły gospodarki rozwinięte, w których przewidywany wzrost ma w 2014 wynieść niemal +2%, co jest najszybszym tempem od 2010 roku. Po dwóch latach spadków, sytuacja w strefie euro powinna ulec poprawie (+1,0%), przy czym wszystkie jej główne kraje mają odnotować dodatni współczynnik wzrostu. W południowej części strefy euro, w wyjściu z kryzysu ma pomóc poszczególnym krajom eksport. Większość gospodarek Europy środkowej powinna skorzystać na poprawie kondycji strefy euro.

W sposób istotny do globalnego wzrostu przyczyniają się rynki rozwijające się (+4,3% w 2014 roku), mimo prognoz spowolnienia wzrostu w kilku dużych gospodarkach, takich jak Brazylia, Chiny, Rosja, Republika Południowej Afryki oraz Turcja. Wyjątkiem powinny być Indie, w których na 2014 przewidywane jest przyspieszenie wzrostu do poziomu +5,6%.

Prezentacja poprawionych ratingów poszczególnych krajów

Kraj    Nowy rating EH    Poprzedni rating EH
Wybrzeże Kości Słoniowej    D3    D4
Grecja    B3    B4
Węgry    B2    C3
Indie    B1    B2
Irlandia    BB2    BB3
Włochy    A2    A3
Nikaragua    D3    D4
Nigeria    D3    D4
Portugalia    B2    B3
Serbia    D3    D4
Hiszpania    A2    A3

Uwagi dotyczące zaktualizowanych ratingów poszczególnych krajów

Wybrzeże Kości Słoniowej: poprawa do poziomu D3 z D4. Poprawa sytuacji gospodarczej w kraju nabrała tempa, odzwierciedlając poprawę w zakresie stabilności politycznej. Rezerwy walutowe oraz pokrycie importu są na zadowalającym poziomie, współczynniki zadłużenia zewnętrznego oraz obsługi zadłużenia są niskie na skutek programów umarzenia i restrukturyzacji zadłużenia.

Grecja: poprawa do poziomu B3 z B4. Lepsze perspektywy gospodarcze, stabilizacja tendencji w zakresie niewypłacalności firm. Nastąpiło istotne zmniejszenie presji finansowej, a w styczniu przeprowadzono pierwszą od 2010 roku emisję obligacji długoterminowych. W krótkiej perspektywie czasu, spadek cen towarów konsumenckich oraz kondycja sektora bankowego pozostają głównymi istotnymi czynnikami ryzyka.

Węgry: poprawa do poziomu B2 z C3. Systematyczna poprawa w zakresie zewnętrznych czynników powodujących brak równowagi oraz perspektyw wzrostu. Wzrost nowych kredytów jest pod kontrolą, nastąpił spadek presji powodującej inflację, dzięki czemu od dwóch lat możliwe jest łagodzenie polityki monetarnej w celu wsparcia poprawy sytuacji w kraju. Gospodarka jest jednak nadal w pewnym stopniu wrażliwa na wpływy zewnętrzne.

Indie: poprawa do poziomu B1 z B2. Lepsze perspektywy wzrostu, silna reakcja w zakresie polityki pieniężnej. Odnotowywany od niedawna powrót napływu kapitału powinien utrzymać się, pozwalając na poprawę sytuacji pod względem inwestycji dokonywanych w kraju.

Irlandia: poprawa do poziomu BB2 z BB3. Lepsze perspektywy gospodarcze oraz spadek liczby niewypłacalności od 2013, choć ich poziom jest nadal wysoki. Osiągnięto niezależność finansową, zakończono restrukturyzację sektora bankowego, jednak gospodarka nadal wykazuje wrażliwość na wpływy zewnętrzne. W średniej perspektywie czasu, wyzwaniem pozostaje nadmierne zadłużenie.

Włochy: poprawa do poziomu A2 z A3. Lepsze perspektywy gospodarcze oraz przewidywany spadek liczby niewypłacalności począwszy od drugiej połowy 2014 roku. Firmy powinny skorzystać ze wzrostu kredytów i wydatków konsumenckich, przewidywanego na 2015 rok. Kraj wkracza w okres stabilności politycznej, jednakże w średniej perspektywie czasu nadal stoją przed nim wyzwania.

Nikaragua: poprawa do poziomu D3 z D4. Nastąpiła poprawa polityki fiskalnej. Szeroko zakrojone reformy podatkowe wdrożone w 2012 roku doprowadziły do poprawy ściągalności podatków i obsługi administracyjnej, nałożono ograniczenia w zakresie wydatków oraz poprawił się poziom przychodów z tytułów podatkowych. Poziom wrażliwości na czynniki zewnętrzne jest jednak nadal wysoki.

Nigeria: poprawa do poziomu D3 z D4. W największej gospodarce Afryki, poprawie do właściwego poziomu uległy wskaźniki płynności zewnętrznej oraz zadłużenia, wzrost PKB jest stabilny, dzięki czemu odnotowano poprawę w zakresie ryzyka krótkoterminowego. Na perspektywach średnioterminowych waży jednak szereg czynników wrażliwości, takich jak ryzyko dla bezpieczeństwa osobistego i bezpieczeństwa firm, jak również słabe środowisko biznesowe.

Portugalia: poprawa do poziomu B2 z B3. Lepsze perspektywy gospodarcze dzięki poprawie popytu krajowego i eksportu, głównie dzięki zwiększonej konkurencyjności. Od 2013 roku występuje spadek liczby niewypłacalności. Z punktu widzenia wysokiego zadłużenia publicznego oraz deficytu fiskalnego, wyjście ze wspólnego programu UE/IMF (Międzynarodowego Funduszu Walutowego) w maju jest problematyczne. Prognozowana stopa inflacji ma utrzymywać się na bardzo niskim poziomie, co może utrudniać oddłużenie sektorów publicznego i prywatnego.

Serbia: poprawa do poziomu D3 z D4. Gospodarka wydobyła się z recesji. Kurs wymiany waluty ustabilizował się, a inflacja ma utrzymywać się na niskim poziomie do 2015 roku. Rezerwy walutowe są na odpowiednim poziomie. Kraj nadal wykazuje szereg słabości strukturalnych (np. struktura eksportu), utrzymujący się słaby popyt krajowy, spadek w zakresie udzielanych kredytów i wysoką stopę bezrobocia, pogarszającą się kondycję finansów publicznych oraz wysokie obciążenie zadłużeniem zewnętrznym.

Hiszpania: poprawa do poziomu A2 z A3. Lepsze perspektywy gospodarcze i spadek liczby niewypłacalności od 2013 roku, po sześciu latach znaczącego wzrostu w tym zakresie. Przewidywane jest wzmocnienie popytu krajowego, który ma być motorem wzrostu. Finanse publiczne będą jednak w krytycznym stanie – dług publiczny wyniesie powyżej 100% PKB, a deficyt fiskalny wyniesie w 2014 roku ponad -6%. Stopa inflacji powinna utrzymywać się na bardzo niskim poziomie, co może utrudniać oddłużenie sektora publicznego i prywatnego.

– Euler Hermes monitoruje 242 kraje i terytoria przy zastosowaniu około 40 wskaźników krótko- i średnioterminowych, co pozwala na pomiar ryzyka pozostających poza kontrolą firm zakłóceń w zakresie płatności w danym kraju – wyjaśnia Manfred Stamer, starszy ekonomista w Euler Hermes.
Prowadzona ocena skutkuje określeniem ratingu średnioterminowego (w skali: AA, A, BB, B, C, D) oraz ratingu krótkoterminowego (w skali: 1, 2, 3, 4), które łącznie dają rating kraju (od AA1 = najlepszy do D4 = najgorszy).

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Poprawa ratingu Euler Hermes dla 11 krajów BIZNES, Gospodarka - Euler Hermes, światowy lider ubezpieczenia należności, poinformował o poprawie ratingu ryzyka dla 11 krajów. Krajami tymi są Wybrzeże Kości Słoniowej, Grecja, Węgry, Indie, Irlandia, Włochy, Nikaragua, Nigeria, Portugalia, Serbia oraz Hiszpania.
Hashtagi: #BIZNES #Gospodarka

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #BIZNES   #Infrastruktura