BIZNES Gospodarka

Obroty sieci Aldik Nova wzrosły o 18,9 proc.

W 2015 roku obroty firmy Aldik Nova, która jest częścią międzynarodowej grupy zarządzającej spółkami handlu detalicznego i kontroluje 31 sklepów detalicznych Aldik w Polsce, sięgnęły 44,8 mln euro bez VAT. W porównaniu z 2014 r. oznacza to wzrost o 18,9

Data publikacji: 2016-02-05
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Obroty sieci Aldik Nova wzrosły o 18,9 proc.
Kategoria: BIZNES, Gospodarka

W 2015 roku obroty firmy Aldik Nova, która jest częścią międzynarodowej grupy zarządzającej spółkami handlu detalicznego i kontroluje 31 sklepów detalicznych Aldik w Polsce, sięgnęły 44,8 mln euro bez VAT. W porównaniu z 2014 r. oznacza to wzrost o 18,9 proc.

Obroty sieci Aldik Nova wzrosły o 18,9 proc. BIZNES, Gospodarka - W 2015 roku obroty firmy Aldik Nova, która jest częścią międzynarodowej grupy zarządzającej spółkami handlu detalicznego i kontroluje 31 sklepów detalicznych Aldik w Polsce, sięgnęły 44,8 mln euro bez VAT. W porównaniu z 2014 r. oznacza to wzrost o 18,9 proc.

W 2015 roku obroty firmy Aldik Nova, która jest częścią międzynarodowej grupy zarządzającej spółkami handlu detalicznego i kontroluje 31 sklepów detalicznych Aldik w Polsce, sięgnęły 44,8 mln euro bez VAT. W porównaniu z 2014 r. oznacza to wzrost o 18,9 proc.

 

W ciągu ostatnich 12 miesięcy firma Aldik Nova skupiała się głównie na otwieraniu nowych sklepów i renowacji istniejących; otwartych zostało 5 nowych sklepów i 4 zostały odnowione. Klienci sieci szczególnie pozytywnie ocenili odnowione sklepy Aldik, których obroty zwiększyły się aż o 20 proc.

 

Maxima Grupė zainwestowała w Polsce 8,2 mln euro. W 2016 roku rozwój sieci na terenie Polski pozostanie priorytetem.

 

W 2015 r. skonsolidowane przychody Maxima Grupė w 5 krajach sięgnęły 2,677 mld euro bez VAT. W porównaniu z 2014 r. oznacza to wzrost o 3,6 proc. Wszystkie spółki należące do Grupy działające w pięciu krajach – Litwie, Łotwie, Estonii, Bułgarii i Polsce – zwiększyły swoje obroty. 

 

W 2015 rozwój sieci sklepów należących do spółki był znacznie aktywniejszy niż w poprzednich latach – łącznie otwarto 25 nowych sklepów i odnowiono 16 we wszystkich 5 krajach. Roczne inwestycje w rozwój i wsparcie wyniosły 75,2 mln EUR. Pod koniec minionego roku spółki Grupy zatrudniały ponad 31 tys. osób.

 

Spójna realizacja strategii biznesowej Maxima Grupė przełożyła się na wzrost wyników wszystkich spółek należących do Grupy. Poprawiająca się sytuacja gospodarcza i pozytywna ocena osobistych finansów konsumentów spowodowały zwiększenie konsumpcji, a w konsekwencji naszą sprzedaż. Racjonalne zachowania kupujących stały się normą, dlatego dziś nie wystarczy oferować atrakcyjnych cen lub promocji cenowych. Współczesny konsument ceni przede wszystkim równowagę między ceną a jakością, świeżość produktów, bogaty asortyment oraz szybką obsługę. Myślę, że wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom klientów poprzez oferowanie produktów zgodnych z ich potrzebami, przyczyniło się do osiągniecia dobrych wyników grupy naszych spółek – powiedziała Neringa Janavičiūtė, dyrektor generalny Maxima Grupė.

 

Według Janavičiūtė na tle wszystkich spółek wyróżnia się Maxima Eesti, działająca w Estonii. Niemal połowa zeszłorocznych inwestycji Maxima Grupė w rozwój i wsparcie – 35,8 mln euro, przypadła na ten kraj. W rezultacie w Estonii otwarto centrum logistyczne o powierzchni 45 tys. m2, jedno z najnowocześniejszych w kraju oraz kilka sklepów wielkopowierzchniowych.

 

Spółka czwarty rok z rzędu wyróżnia się na tle Grupy również największym wzrostem obrotów spośród krajów bałtyckich. W 2015 r. obroty spółki sięgnęły 440,8 mln euro bez VAT i były o 9,7 proc. wyższe niż w poprzednim roku. Po otwarciu nowego centrum logistycznego, w 2016 roku estoński oddział skupi się na przeglądzie łańcucha dostaw i na zwiększaniu wydajności.

 

Natomiast spółka Maxima LT osiągnęła największe roczne obroty w Grupie – 1,443 mld euro bez VAT. Spółka konsekwentnie rozwijała się i zwiększyła roczne przychody o 1,8 proc, pomyślnie przezwyciężyła wyzwania związane z pierwszym rokiem po wprowadzeniu euro i przykładała szczególną uwagę do zwiększania konkurencyjności poprzez obniżanie cen towarów. W 2016 r. spółka skupi się na rozwijaniu i wspieraniu działalności, przeznaczając na te cele ponad 55 mln euro.

 

Wyniki Maxima Latvia odzwierciedlają ogólne trendy rozwoju gospodarczego Łotwy. Jej obroty zwiększyły się o 2,3 proc. i sięgnęły 676,1 mln euro bez VAT. Największy wzrost, o 7,1 proc., odnotowały sklepy formatu Maxima XX. W tym roku spółka skupi się głównie na zwiększaniu konkurencyjności oraz wzmacnianiu systemu kontroli jakości produktów i usług.

 

W 2015 roku obroty spółki Maxima Bulgaria, która świętowała dziesięciolecie działalności, zwiększyły się o 10,4 proc. do 72,4 mln euro bez VAT. Rosnące przychody sieci świadczą o tym, że klienci cenią format sklepu T-Market, jego ceny, jakość i asortyment. W 2016 r. planowany jest dalszy rozwój spółki i zwiększanie jej wydajności operacyjnej.

 

Janavičiūtė podkreśliła, że w 2016 r. wszystkie spółki Grupy będą miały za zadanie zwiększyć konkurencyjność, polepszyć wydajność operacyjną procesów biznesowych, poprawić reputację, wzmocnić relacje z lokalnymi społecznościami, podnieść poziom kwalifikacji zawodowych i menedżerskich personelu oraz budować kulturę pracy opartą na wartościach korporacyjnych.

 

Spółka nadzorująca Maxima Grupė została założona w 2007 r. Zarządza spółkami handlu detalicznego na Litwie, Łotwie, w Estonii, Polsce i Bułgarii. W tych krajach działa łącznie 535 sklepów Maxima X, Maxima XX, Maxima XXX, Aldik i T-Market – 233 na Litwie, 148 na Łotwie, 75 w Estonii, 48 w Bułgarii oraz 31 w Polsce. Spółki Grupy zatrudniają ponad 31 tys. pracowników.

 

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Obroty sieci Aldik Nova wzrosły o 18,9 proc. BIZNES, Gospodarka - W 2015 roku obroty firmy Aldik Nova, która jest częścią międzynarodowej grupy zarządzającej spółkami handlu detalicznego i kontroluje 31 sklepów detalicznych Aldik w Polsce, sięgnęły 44,8 mln euro bez VAT. W porównaniu z 2014 r. oznacza to wzrost o 18,9 proc.
Hashtagi: #BIZNES #Gospodarka

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy