BIZNES Gospodarka

O 10% wzrósł rynek chemii budowlanej w 2016 roku

IBP Research szacuje sprzedaż na rynku chemii budowlanej w 2016 roku na 3,8 mld zł netto, co przekłada się na wzrost o 10 procent w stosunku do roku poprzedniego. Liderem jest Grupa ATLAS (obejmuje też marki: Dolina Nidy, Gipsar, Nowy Ląd, Izohan, Izolmat, Optyzar,

Data publikacji: 2017-01-16
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: O 10% wzrósł rynek chemii budowlanej w 2016 roku
Kategoria: BIZNES, Gospodarka

IBP Research szacuje sprzedaż na rynku chemii budowlanej w 2016 roku na 3,8 mld zł netto, co przekłada się na wzrost o 10 procent w stosunku do roku poprzedniego. Liderem jest Grupa ATLAS (obejmuje też marki: Dolina Nidy, Gipsar, Nowy Ląd, Izohan, Izolmat, Optyzar, WiM).

O 10% wzrósł rynek chemii budowlanej w 2016 roku BIZNES, Gospodarka - IBP Research szacuje sprzedaż na rynku chemii budowlanej w 2016 roku na 3,8 mld zł netto, co przekłada się na wzrost o 10 procent w stosunku do roku poprzedniego. Liderem jest Grupa ATLAS (obejmuje też marki: Dolina Nidy, Gipsar, Nowy Ląd, Izohan, Izolmat, Optyzar, WiM).

RYNEK CHEMII BUDOWLANEJ W 2016 ROKU WZRÓSŁ O 10 PROCENT

Firma badawcza IBP Research, specjalizująca się w analizach rynku chemicznego i materiałów budowlanych, dokonała syntezy wybranych raportów własnego autorstwa z zeszłego roku i zagregowała dane na temat chemii budowlanej w Polsce. Do sumarycznego zestawienia wzięto wyniki badań następujących rynków produktowych:

Rynek klejów do płytek ceramicznych
Rynek mas samopoziomujących
Rynek systemów dociepleń
Rynek hydroizolacji bitumicznych
Rynek tynków gipsowych maszynowych
Rynek tynków gipsowych ręcznych
Rynek gładzi i szpachli sypkich
Rynek gładzi i szpachli gotowych (w pastach)
Rynek  klejów gipsowych
Rynek farb fasadowych

Wg danych IBP Research, sumaryczna sprzedaż w/w produktów na polskim rynku przekroczyła w 2016 roku wielkość 2,6 mln ton. Oznacza to wzrost w stosunku do 2015 r. o prawie 8 procent.

Wynik ten wyznaczony został na podstawie bezpośredniego badania rynku podsumowującego sprzedaż dystrybutorów i zakupy wykonawców, oraz nałożenia danych makroekonomicznych o realizacji budownictwa mieszkaniowego i niemieszkaniowego, wraz ze zintegrowaną macierzą aplikacji materiałów chemii budowlanej.

Opisywany rynek agencja IBP Research wyceniła w 2016 roku na sprzedaż rzędu 3,8 mld zł netto, co przekłada się na wzrost o 10 procent w stosunku do roku poprzedniego. Warto podkreślić, iż jest to drugi rok wzrostowy z rzędu; po poprzednich dwóch (2013-2014) kiedy to branża chemii budowlanej przeżywała w Polsce kryzys.

Dynamika wartości rynku chemii budowlanej determinowana jest w zdecydowanie większym stopniu stopą zmiany wolumenu sprzedaży niż stopą zmiany cen rynkowych.

Trend rozwoju rynku chemii budowlanej jest zasadniczo zbieżny z koniunkturą w budownictwie, aczkolwiek występuje przesunięcie czasowe związane ze specyficznym charakterem materiałów wykończeniowych (w stosunku do bazowych), oraz nałożenie trendu absorpcji technologii chemii budowlanej (technologia docieplania, technologia gruntowania, technologia tynkowania gipsem).

Zdecydowanym liderem rynku chemii budowlanej w Polsce jest Grupa ATLAS (obejmuje też marki: Dolina Nidy, Gipsar, Nowy Ląd, Izohan, Izolmat, Optyzar, WiM) łącznie z 17 %-owym udziałem ilościowym i 15%-owym udziałem wartościowym.

Na kolejnych miejscach plasują się: KNAUF i BAUMIT (ponad 10-cio procentowe udziały), a dalej KREISEL, HENKEL (marka Ceresit), MAPEI i Grupa SAINT-GOBAIN.

Ta pierwsza siódemka producentów zaspokaja 60% tonażu zapotrzebowania rynku (a 50% wg wartości sprzedaży).

Łącznie na analizowanym rynku chemii budowlanej w Polsce działa ponad 100 firm, z czego ok. 30 pokrywa 90% całości sprzedaży.

Wynik podsumowania danych na temat udziału producentów w analizowanym rynku chemii budowlanej ogółem pokazuje wykres. Są one przełożeniem wyznaczonych w badaniach bezpośrednich pozycji rynkowych poszczególnych firm/marek oddzielnie w poszczególnych grupach produktowych, w sezonach budowlanych 2015-2016. Podstawą analizy były wywiady przeprowadzone przez IBP Research wśród reprezentatywnych próbek punktów sprzedaży (dystrybutorzy, składy hurtowe i detaliczne, markety budowlane) oraz wykonawców budowlanych (firmy ogólnobudowlane i wyspecjalizowane). Udziały rynkowe wyznaczono poprzez nałożenie otrzymanych pozycji rynkowych na wielkości (tonażowo) i wartości (w zł netto) poszczególnych 10-ciu rynków produktowych.

Pod względem konkurencyjnym rynek chemii budowlanej w Polsce przez wiele lat był nieustabilizowany, wchodziły nowe firmy, następowały przejęcia, fuzje itp., w wyniku czego obserwowaliśmy duże wahania pozycji rynkowej poszczególnych marek z roku na rok. Obecnie rynek ten wydaje się już być dojrzały, w ostatnich sezonach budowlanych zmiany pozycji konkurencyjnej producentów były – w wymiarze globalnym – nieznaczne.

Na podstawie:  IBP Research  „Rynek chemii budowlanej w Polsce – synteza danych nt. 10 grup produktowych”. Więcej zobacz: www.ibpresearch.pl

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
O 10% wzrósł rynek chemii budowlanej w 2016 roku BIZNES, Gospodarka - IBP Research szacuje sprzedaż na rynku chemii budowlanej w 2016 roku na 3,8 mld zł netto, co przekłada się na wzrost o 10 procent w stosunku do roku poprzedniego. Liderem jest Grupa ATLAS (obejmuje też marki: Dolina Nidy, Gipsar, Nowy Ląd, Izohan, Izolmat, Optyzar, WiM).
Hashtagi: #BIZNES #Gospodarka

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy