BIZNES Gospodarka

Mniejsze firmy i sektor produkcyjny napędzają Nowoczesną Gospodarkę

Nowoczesna Gospodarka zakończyła 2015 r. 4,21% wzrostem zatrudnienia w porównaniu do 2014 r., a rozwój najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw napędzał sektor

Data publikacji: 2016-02-19
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Mniejsze firmy i sektor produkcyjny napędzają Nowoczesną Gospodarkę
Kategoria: BIZNES, Gospodarka

Nowoczesna Gospodarka zakończyła 2015 r. 4,21% wzrostem zatrudnienia w porównaniu do 2014 r., a rozwój najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw napędzał sektor produkcyjny.

Mniejsze firmy i sektor produkcyjny napędzają Nowoczesną Gospodarkę BIZNES, Gospodarka - Nowoczesna Gospodarka zakończyła 2015 r. 4,21% wzrostem zatrudnienia w porównaniu do 2014 r., a rozwój najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw napędzał sektor produkcyjny.

Nowoczesna Gospodarka zakończyła 2015 r. 4,21% wzrostem zatrudnienia w porównaniu do 2014 r., a rozwój najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw napędzał sektor produkcyjny – wynika z najnowszego raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q4 2015” opracowanego przez ADP Polska, wiodącego dostawcę rozwiązań do zarządzania kapitałem ludzkim. Bardzo udana dla sektora Nowoczesnej Gospodarki była końcówka roku – w IV kw. pracę w firmach tego sektora  w Polsce znalazło o 4,31% pracowników więcej niż w analogicznym okresie 2014 r.

Prym w Nowoczesnej Gospodarce w 2015 r. wiodły przedsiębiorstwa produkcyjne, które zanotowały 5,99% wzrost zatrudnienia, a w ostatnim kwartale skoczył on nawet do 6,17%. Dla porównania, firmy specjalizujące się w usługach zarejestrowały 3,01% wzrost zatrudnienia w IV kw. i 3,21% wzrost w całym 2015 r. Co interesujące, w IV kw. doszło do zmiany na pozycji lidera wśród najbardziej innowacyjnych firm, którym ze wzrostem na poziomie 6,35% stały się duże firmy produkcyjne (w mniejszych firmach tego sektora, które były dotychczasowym liderem, odnotowano 5,06% wzrost).

Zgromadzone wyniki pokazują, że 2015 r. był znacznie lepszy nie tylko dla sektora produkcyjnego, ale także – zarówno w produkcji, jak i usługach – dla mniejszych przedsiębiorstw. Rozwój Nowoczesnej Gospodarki napędzały głównie mniejsze firmy (do 500 pracowników), rejestrując 4,81% wzrost zatrudnienia w 2015 r. – wobec 3,98% wzrostu odnotowanego przez duże przedsiębiorstwa. Największy skok ‒ rekordowy dla całej Nowoczesnej Gospodarki ‒ zaobserwowano w mniejszych firmach produkcyjnych, które odnotowały 6,50% wzrost zatrudnienia w skali roku.

Zarówno ostatni kwartał, jak i cały 2015 r. był również dobry dla ogółu rynku. Zgodnie z danymi GUS, ogół polskich przedsiębiorstw zarejestrował 1,23% wzrost zatrudnienia w IV kw., przy czym średnia dla całego roku osiągnęła poziom +1,1%. Najniższa w całej historii raportów ADP była także średnia stopa bezrobocia. W skali całego roku wyniosła ona 10,46% ‒ jednak w IV kw. spadła do poziomu 9,66%. Zgromadzone wyniki stanowią potwierdzenie dobrej koniunktury i harmonijnego rozwoju polskiej gospodarki.[1]

Jak wynika z porównania danych ADP i GUS, firmy Nowoczesnej Gospodarki nadal utrzymują znacznie wyższą dynamikę zatrudnienia niż ogół polskich przedsiębiorstw i napędzają gospodarkę. Co jednak niezwykle istotne, rynek podąża śladem awangardy biznesu i konsekwentnie rozwija zatrudnienie.

– Za nami udany rok dla Nowoczesnej Gospodarki i całego rynku pracy, który sprawia, że w przyszłość możemy patrzeć z dużym optymizmem. Innowacyjne firmy nadal o kilka długości wyprzedzają ogół rynku pod względem tempa tworzenia nowych miejsc pracy – w czym szczególnie wyróżnia się sektor produkcyjny z blisko 6% wzrostem zatrudnienia. Jednak również cała Nowoczesna Gospodarka rozwija się dynamicznie, a wzrost, który w skali całego roku wyniósł +4,21% ustabilizował się na wysokim poziomie i niezależnie od zmian sezonowych – nie spada poniżej granicy 4%. Co niezwykle interesujące, w wynikach naszego badania już kolejny raz możemy dostrzec potwierdzenie tezy, iż gospodarka stanowi „naczynia połączone”. W pierwszych trzech kwartałach 2015 r. prym wśród przedsiębiorstw awangardy biznesu wiodły małe firmy. To właśnie one, po wcześniejszej recesji na rynku, szybciej wykorzystały szansę i m.in. dzięki swojej naturalnej elastyczności odnotowały znaczne wzrosty zatrudnienia. Teraz jednak sytuacja na rynku się już ustabilizowała, co pozwoliło również większym firmom otworzyć się odważnie na nowe możliwości i rozwijać zatrudnienie – dostrzegliśmy to w końcówce minionego roku, kiedy to do głosu doszły firmy zatrudniające powyżej 500 pracowników. Może to stanowić zapowiedź okresu dominacji większych przedsiębiorstw, który w perspektywie kilkunastu miesięcy będzie skutkował kolejnymi znacznymi wzrostami miejsc pracy – głównie w mniejszych firmach. Jednak „naczynia połączone” nie występują wyłącznie w obrębie Nowoczesnej Gospodarki. Potwierdzenie występowania tego zjawiska widzimy również w rekordowych wynikach całego rynku. Wzrost zatrudnienia o 1,1% w skali roku i rekordowy wynik odnotowany w IV kw. 2015 r. na poziomie +1,23% utwierdzają nas w przekonaniu, że ogół rynku coraz odważniej podąża drogą wyznaczoną przez Nowoczesną Gospodarkę. Firmy, które przez wiele lat wykorzystywały wyłącznie zasoby własne, coraz częściej korzystają z outsourcingu i doświadczenia zewnętrznych podmiotów – tworząc tym samym nowe miejsca pracy i zapotrzebowanie na nowoczesne usługi. Jednocześnie oszczędzają czas i zasoby, które mogą wykorzystywać w celu pozyskiwania nowych klientów i rozszerzania zakresu działalności – powiedziała Iwona Kubeczek, Menedżer ds. Rozwoju, ADP Polska. – Rok 2015 upłynął nie tylko pod znakiem wzrostu zatrudnienia, ale również zmian w świadomości pracowników i ich oczekiwaniach względem miejsc pracy. Dostrzegając sprzyjającą koniunkturę polscy pracownicy coraz częściej decydują się na podejmowanie nowych wyzwań i zmianę pracy – przy czym to oni znacznie częściej niż jeszcze kilka miesięcy temu stawiają warunki – dodaje Iwona Kubeczek.

Raport „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q4 2015” jest trzynastym z cyklu raportów dedykowanych sektorowi Nowoczesnej Gospodarki, które przygotowywane są przez ADP Polska regularnie – w formie podsumowań kwartalnych i rocznych.  Raport został opracowany przez ekspertów ADP Polska w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące poziomu zatrudnienia klientów firmy w okresie Q1 2012 – Q4 2015, które zostały zestawione z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, reprezentatywnymi dla całego rynku pracy w Polsce. Obliczenia dotyczące Nowoczesnej Gospodarki uwzględniają wyłącznie wzrost organiczny, z wyłączeniem zjawisk typu fuzje i przejęcia kapitałowe pomiędzy przedsiębiorstwami.  Próba badawcza to ponad 130 firm korzystających z usług ADP Polska, w tym 1/3 firm produkcyjnych, 2/3 firm usługowych oraz ok. 100 tys. obsługiwanych pracowników w ciągu miesiąca.  Pod uwagę brane były firmy Nowoczesnej Gospodarki, czyli przedsiębiorstwa, które stale usprawniają bieżącą działalność m.in. poprzez korzystanie z nowoczesnych technologii i outsourcingu.  Firmy te wdrażają innowacyjne rozwiązania, a jednocześnie mogą skupić się na swojej podstawowej działalności, powierzając część zadań zewnętrznym partnerom biznesowym. W efekcie przyjętej strategii, przedsiębiorstwa Nowoczesnej Gospodarki są liderami w swoich branżach – rozwijają działalność, pozyskują klientów i zwiększają zatrudnienie. Wyznaczają standardy, stanowiąc awangardę świata biznesu, a ogół rynku bierze z nich przykład. Wśród przebadanych branż należy wymienić: sprzedaż detaliczną, usługi, produkcję, telekomunikację, IT, finanse oraz farmację.  Raport wzorowany jest na cenionym na całym świecie zestawieniu National Employment Report® przygotowywanym przez ekspertów ADP Research Institute® oraz Moody’s Analytics w USA.

 

[1] Źródło: Wybrane wskaźniki makroekonomiczne, Część I, Główny Urząd Statystyczny, 3 lutego 2016 r., http://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Mniejsze firmy i sektor produkcyjny napędzają Nowoczesną Gospodarkę BIZNES, Gospodarka - Nowoczesna Gospodarka zakończyła 2015 r. 4,21% wzrostem zatrudnienia w porównaniu do 2014 r., a rozwój najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw napędzał sektor produkcyjny.
Hashtagi: #BIZNES #Gospodarka

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy