BIZNES Gospodarka

Małe i średnie przedsiębiorstwa siłą napędową gospodarki

Data publikacji: 2017-11-17
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Małe i średnie przedsiębiorstwa siłą napędową gospodarki
Kategoria: BIZNES, Gospodarka

Najlepsza sytuacja w zatrudnieniu od wielu lat w Nowoczesnej Gospodarce! Raport ADP Polska: Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q3 2017 Wzorowany na National Employment Report® ADP Research Institute® oraz Moody’s Analytics

Małe i średnie przedsiębiorstwa siłą napędową gospodarki BIZNES, Gospodarka - Najlepsza sytuacja w zatrudnieniu od wielu lat w Nowoczesnej Gospodarce! Raport ADP Polska: Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q3 2017 Wzorowany na National Employment Report® ADP Research Institute® oraz Moody’s Analytics

III kwartał 2017 r. był bardzo dobrym okresem dla przedsiębiorstw zatrudniających do 500 pracowników z sektora Nowoczesnej Gospodarki. Wynik małych i średnich firm awangardy biznesu jest wyższy od ogółu rynku i wynosi 5,84%. Jak wynika z najnowszego raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q3 2017” firmy Nowoczesnej Gospodarki tradycyjnie już osiągnęły lepsze wyniki w zatrudnieniu (+5,72%) niż ogół rynku (+4,5%; dane: GUS). Jest to najwyższy wzrost zatrudnienia odnotowany w raportach ADP od 5 lat. Na uwagę zasługują także dane GUS, które pokazują, że już trzeci kwartał z rzędu poziom zatrudnienia w Polsce utrzymuje się na stabilnym poziomie i osiąga średnio 4,5%. Zaprezentowane wyniki ADP Polska i GUS świadczą o tym, że ogół rynku coraz odważniej naśladuje Nowoczesną Gospodarkę i konsekwentnie zwiększa zatrudnienie, rozwijając tym samym całą polską gospodarkę.

 

Mniejsze firmy umacniają swoją pozycję

 

Analiza wzrostu zatrudnienia w okresie lipiec – wrzesień br. wskazuje na dominację przedsiębiorstw zatrudniających do 500 pracowników. Wynik małych i średnich firm wynosi 5,84% i jest wyższy od ogólnego wzrostu poziomu zatrudnienia odnotowanego w Nowoczesnej Gospodarce, który osiągnął wynik +5,72%. Na wysoki wzrost zatrudnienia mniejszych przedsiębiorstw awangardy biznesu wpłynął przede wszystkim przyrost pracowników w sektorze produkcyjnym (+7,49%). Bezpośrednią przyczyną przewagi mniejszych firm, jest zwiększenie zapotrzebowania na pracowników sezonowych w okresie wakacyjnym. Od trzech lat obserwujemy stałą tendencję, gdzie w trzecim kwartale wyraźnie dominują przedsiębiorstwach, zatrudniających poniżej 500 pracowników.

– W najnowszym, dwudziestym już raporcie o zatrudnieniu w Nowoczesnej Gospodarce najbardziej innowacyjne spółki w Polsce odnotowały ponownie bardzo dobre wyniki. Firmy Nowoczesnej Gospodarki nadal rozwijają się dynamiczniej, niż ogół polskich przedsiębiorstw i intensywnie zwiększają swoje zatrudnienie, o czym świadczy odnotowany wzrost na poziomie 5,72% w III kw. br. w stosunku do roku ubiegłego. Drugie półrocze 2017 r. doskonale rozpoczęły średnie firmy, zatrudniające poniżej 500 pracowników, osiągając wynik +5,84%. To bardzo dobra informacja dla rynku. Prognozuje się, że prawie 40% małych przedsiębiorstw zamierza zwiększyć zatrudnienie w ciągu najbliższego roku. Mniejsze firmy chcą się rozwijać i będą intensywnie szukać nowych klientów, to może pociągnąć za sobą wzrost zatrudnienia – podsumowuje Magdalena Dacka, HR Business Partner w ADP Polska.

Usługi ze stabilnym wzrostem a produkcja na prowadzeniu

III kwartał br. wskazuje na dominację firm produkcyjnych, które osiągnęły stabilny dla swojego sektora wynik +6,11%. Zdecydowanie najlepszy wynik – na bardzo wysokim poziomie 7,49% – odnotowały firmy produkcyjne, zatrudniające poniżej 500 pracowników. Był to największy wzrost w tym kwartale nie tylko w sektorze produkcyjnym, ale również w całej Nowoczesnej Gospodarce. Przedsiębiorstwa usługowe także odnotowały wysoki wzrost zatrudnienia +5,51%. Dystans między sektorem produkcyjnym, a usługowym w III kw. br. wynosi jedynie 0.6 p.p. W ubiegłych latach, raporty ADP wykazywały znaczne różnice we wskaźnikach dot. zatrudnienia jakie osiągały duże i mniejsze przedsiębiorstwa w branży usługowej Nowoczesnej Gospodarki. Wyniki odnotowane w ostatnich kwartałach ukazują malejący dystans między nimi. Od początku 2017 roku obserwujemy stały wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwach z sektora usługowego Nowoczesnej Gospodarki. Firmy reprezentujące ten sektor konsekwentnie zwiększają zatrudnienie i tworzą nowe miejsca pracy. Wyjątkowo w III kw. br. w usługach nieznacznie prowadzą duże firmy, odnotowując wzrost zatrudnienia na poziomie +5,61% r/r. Warto zwrócić uwagę, że firmy Nowoczesnej Gospodarki z sektora usługowego osiągnęły jeden z wyższych przyrostów zatrudnienia od lat. 

– Tradycyjnie już, firmy z sektora produkcyjnego są liderem we wzroście zatrudnienia. W III kw. br. odnotowały wynik na poziomie 6,11 proc. Rekordowym wzrostem mogą pochwalić się małe firmy produkcyjne, które osiągnęły wynik 7,49 proc. Z tak dużym wzrostem i wysokim tempem rozwoju wiążą się liczne wyzwania. Branża produkcyjna to branża specjalistów w różnych dziedzinach, a ich ciągle brakuje na rynku pracy. Dla wielu firm powszechnym zjawiskiem stało się posiłkowanie się pracownikami np. z Ukrainy. Niemniej, wraz z zatrudnianiem obcokrajowców pojawia się wiele problemów, szczególnie tych proceduralnych związanych z legalizacją stałego zatrudnienia. Brak pracowników to tylko jedno z wyzwań. Polacy mają coraz większe apetyty na coraz wyższe wynagrodzenia. Tymczasem nie każdą firmę stać na podwyżkę, bo nie wszędzie udaje się poprawić wydajność pracy. Jak wyliczył GUS, w całym przemyśle wartość produkcji sprzedanej, wypracowanej przez jednego pracownika zwiększyła się o 2,9%, przeciętne wynagrodzenie zaś – realnie o 3,1%. Mimo to wzrost płac jest nieunikniony. Niedobór rąk do pracy wymusza wzrost wynagrodzeń oraz oferowanie pracownikom dodatkowych benefitów – dodaje Magdalena Dacka, HR Business Partner w ADP Polska. 

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Małe i średnie przedsiębiorstwa siłą napędową gospodarki BIZNES, Gospodarka - Najlepsza sytuacja w zatrudnieniu od wielu lat w Nowoczesnej Gospodarce! Raport ADP Polska: Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q3 2017 Wzorowany na National Employment Report® ADP Research Institute® oraz Moody’s Analytics
Hashtagi: #BIZNES #Gospodarka

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #BIZNES   #Transport