BIZNES Gospodarka

LEAN Management w Promotechu, czyli odchudzanie w firmie

Wykorzystywanie wiedzy i doświadczenia wszystkich pracowników, by jak najefektywniej zarządzać przedsiębiorstwem jest celem unijnego projektu LEAN Management, realizowanego w białostockim

Data publikacji: 2017-12-21
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: LEAN Management w Promotechu, czyli odchudzanie w firmie
Kategoria: BIZNES, Gospodarka

Wykorzystywanie wiedzy i doświadczenia wszystkich pracowników, by jak najefektywniej zarządzać przedsiębiorstwem jest celem unijnego projektu LEAN Management, realizowanego w białostockim Promotechu.

LEAN Management w Promotechu, czyli odchudzanie w firmie BIZNES, Gospodarka - Wykorzystywanie wiedzy i doświadczenia wszystkich pracowników, by jak najefektywniej zarządzać przedsiębiorstwem jest celem unijnego projektu LEAN Management, realizowanego w białostockim Promotechu.

Wykorzystywanie wiedzy i doświadczenia wszystkich pracowników, by jak najefektywniej  zarządzać przedsiębiorstwem jest celem unijnego projektu LEAN Management, realizowanego w białostockim Promotechu.

Projekt finansowany jest ze środków funduszu pracy i odejmuje całą załogę firmy. Koncepcja LEAN management, czyli szczupłe zarządzanie, jest jedną z technik zarządzania przedsiębiorstwem, pozwalająca na eliminację rozrzutności w procesach produkcyjnych.

– Chodzi o zmianę filozofii zarządzania i  podejścia do pracy –  uświadomienie wszystkim  pracownikom, że wszelkie procesy w przedsiębiorstwie są powiązane i od każdego z osobna zależy efekt końcowy – mówi Marek Siergiej, prezes Promotechu.

Od września, 12 osób – kierowników, mistrzów i technologów z większości działów firmy, od pionu rozwoju po produkcję – uczestniczy w szkoleniach, organizowanych przez zewnętrzną firmę Smart Lean. Menedżerowie z kolei przekazują swoją wiedzę swoim podwładnym – mistrzom i ludziom bezpośrednio zatrudnionym przy produkcji.

– Głównym warunkiem powodzenia projektu jest jego kompleksowość, objęcie nim wszystkich komórek i pracowników każdego szczebla – mówi Łukasz Staszkiewicz, kierownik produkcji Promotechu i kierownik projektu. – Tylko współdziałanie w ciągłym doskonaleniu procesów produkcyjnych może poprawić wydajność całego przedsiębiorstwa i skrócić czas dostawy produktu do klienta. 

Generalnie założeniem systemu jest wprowadzenie usprawnień w zakładzie poprzez usunięcie zbędnych czynności, które nie wnoszą nic do konkretnej usługi lub produktu, a wydłużają czas ich wykonywania.
 

Siedem marnotrawstw, czyli siedem grzechów głównych

– Punktem wyjścia projektu jest potrzeba klienta, który nie powinien płacić za to, za co nie chce płacić, a więc eliminacja wszelkich marnotrawstw, które nie podnoszą wartości produktu klienta – mówi Łukasz Staszkiewicz. – Chodzi też o to, by jak najszybciej zdać sobie sprawę z tych niedociągnięć i przekazać informację o nich jednocześnie do wszystkich komórek, co pozwoli w porę wyeliminować niedociągnięcia i uzupełnić braki.

W systemie LEAN wyodrębniono siedem marnotrawstw, które powodują straty przedsiębiorstw. Są to: oczekiwanie, zbędny transport,  zbędny ruch, zbędne przetwarzanie, zapasy, wady (braki, defekty) i  nadprodukcja. Celem systemu LEAN jest eliminacja źródeł tego marnotrawstwa.

W Promotechu np. poprzez ciągłe doskonalenie ustawienia maszyn w oparciu o wiedzę pracowników udało się ograniczyć tzw. zbędny transport, czyli niepotrzebne przewożenie detali między maszynami, co wpłynęło na skrócenie czasu produkcji.

Ważnym elementem systemu jest też poprawa komunikacji i przepływu informacji między poszczególnymi szczeblami zarządzania i pracownikami. W tym celu np., na wydziale montażu Promotechu zawisła tablica, szczegółowo informująca m.in., ile wyrobów gotowych wyprodukowano jednego dnia w odniesieniu do założonego planu.

– To pokazuje nam czarno na białym – czy udało nam się zrealizować plan, czy też wyprodukowaliśmy za mało produktów; a jeśli są braki – to jak duże, jakie są przyczyny ich powstania i ile czasu potrzeba, by je nadrobić – mówi Krzysztof Grzegorczyk, kierownik działu montażu.  – To uświadamia ludziom z każdego stanowiska, że wszystko zależy od nich, a ich codzienna praca bezpośrednio przekłada się na wyniki działu, a co za tym idzie także całej organizacji.

 

Każdy pracownik jest potrzebny i wykorzystany

Jak podkreśla Łukasz Staszkiewicz – filarem filozofii LEAN są ludzie zaangażowani w osiągnięcie wspólnego celu.

– Ważne jest to żeby każdy pracownik miał świadomość, że żadne z działań nie jest ukierunkowane na redukcję zatrudnienia – mówi. – Osoby, których zasób uwolni się w efekcie prowadzonych działań będą przesuwane do zadań, które przekładają się na wartość dodaną przedsiębiorstwa.

Podstawą funkcjonowania systemu jest czerpanie z wiedzy ludzi zatrudnionych bezpośrednio przy produkcji, bo to oni wiedzą najlepiej gdzie są punkty krytyczne w procesie.

– Dlatego tak ważne jest, by pracownicy sami chcieli dostrzegać i komunikować nam te problemy, a rolą kadry zarządzającej jest ich analizowanie i szukanie sposobów rozwiązania – dodaje Łukasz Staszkiewicz.

Projekt będzie realizowany w Promotechu do kwietnia. Pierwsze efekty stosowania systemu LEAN w firmie będą znane za kilka miesięcy.

 

 

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
LEAN Management w Promotechu, czyli odchudzanie w firmie BIZNES, Gospodarka - Wykorzystywanie wiedzy i doświadczenia wszystkich pracowników, by jak najefektywniej zarządzać przedsiębiorstwem jest celem unijnego projektu LEAN Management, realizowanego w białostockim Promotechu.
Hashtagi: #BIZNES #Gospodarka

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy