BIZNES Gospodarka

Kongres Smart Metropolia rozpoczyna się już w środę

Data publikacji: 2016-11-21
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Kongres Smart Metropolia rozpoczyna się już w środę
Kategoria: BIZNES, Gospodarka

Konkurencyjność gospodarcza metropolii, inwestowanie w kapitał ludzki, nowoczesne rozwiązania w planowaniu przestrzennym – to tematy, jakie będą poruszane podczas zbliżającej się piątej edycji Kongresu Smart Metropolia.

Kongres Smart Metropolia rozpoczyna się już w środę BIZNES, Gospodarka - Konkurencyjność gospodarcza metropolii, inwestowanie w kapitał ludzki, nowoczesne rozwiązania w planowaniu przestrzennym – to tematy, jakie będą poruszane podczas zbliżającej się piątej edycji Kongresu Smart Metropolia.

Konkurencyjność gospodarcza metropolii, inwestowanie w kapitał ludzki, nowoczesne rozwiązania w planowaniu przestrzennym – to tematy, jakie będą poruszane podczas zbliżającej się piątej edycji Kongresu Smart Metropolia. Celem odbywającego się w Gdańsku wydarzenia jest poszukiwanie inspiracji i rozwiązań, pozwalających na pełne wykorzystanie potencjału drzemiącego w największych polskich aglomeracjach poprzez wspieranie rozwoju współpracy metropolitalnej. Dwudniowy kongres odbędzie się w najbliższą środę i czwartek.

Polityka rozwojowa państw coraz częściej uwzględnia tworzenie spójnej strategii metropolitalnej jako jednego z czynników wpływających na dynamiczny rozkwit miast i regionów, a w efekcie – także całych krajów. Kongres Smart Metropolia jest platformą umożliwiającą wymianę doświadczeń i stymulującą dyskusje, które pomogą w wypracowaniu rozwiązań i mechanizmów wykorzystywanych przy tworzeniu spójnej strategii metropolitalnej w Polsce. 

Współpraca i bezpieczeństwo

Tegoroczna edycja wydarzenia skupi się na szeroko rozumianym pojęciu bezpieczeństwa – zarówno na bezpośrednich zagrożeniach dla mieszkańców metropolii, jak i tych nieoczywistych, np. wywołanych brakiem stabilnej sytuacji ekonomicznej. W programie kongresu wyróżniono kilka obszarów tematycznych. Głównymi problemami, nad którymi pochylą się paneliści, będą kwestie związane z zagrożeniami bezpieczeństwa w obszarze gospodarki, społeczeństwa i przestrzeni obszarów metropolitalnych. 

Celem kongresu i niezwykle istotnym aspektem wszystkich dyskusji będzie integracja działań różnych podmiotów sektora publicznego, biznesu, przedstawicieli nauki, NGO oraz mieszkańców na rzecz rozwoju metropolii. Koordynacja współpracy tych grup jest poważnym wyzwaniem i kluczem do powstania w Polsce silnych obszarów metropolitalnych, mogących konkurować z ich zachodnimi odpowiednikami. 

Eksperci o metropoliach

Bogaty merytorycznie program wydarzenia wypełnią wykłady, sesje plenarne oraz panele dyskusyjne. Dotykać będą one zagadnień związanych z rolą i potencjałem metropolii w realizowaniu strategii społecznych i gospodarczych oraz z czynnikami wpływającymi na tworzenie i dynamiczny rozwój obszarów metropolitalnych. Dominantą wystąpień tegorocznej edycji będzie kwestia bezpieczeństwa. Przykładami takich dyskusji będą panele poświęcone m.in. prewencji zagrożeń podczas imprez masowych, wykorzystywaniu Big Data i ochronie prywatności mieszkańców czy potrzebie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Na kongresie nie zabraknie także debat o planowaniu przestrzennym, transporcie, zmianach klimatycznych i wreszcie – roli samych mieszkańców w rozwoju metropolii.

Do udziału w dyskusjach zaproszono wybitnych ekspertów związanych z tematyką obszarów metropolitalnych, reprezentujących administrację rządową, samorządy, środowiska naukowe, NGO oraz biznes. Podczas Kongresu Smart Metropolia na scenie pojawią się m.in.: profesor Saskia Sassen (Columbia University), Paweł Chorąży (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Przewodniczący Rady Programowej), Sebastian Chwałek (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji), Nicolaas Beets (Nadzwyczajny Pełnomocnik rządu Holandii ds. agendy miejskiej), Henry Foy (korespondent Financial Times na Europę Środkowo-Wschodnią), Richard Walton (Dyrektor Counter Terrorism Global Ltd), Ppłk Andrzej Kruczyński (ekspert ds. bezpieczeństwa, były Dowódca Zespołu Bojowego Jednostki GROM), Kaspars Varpins (przewodniczący komisji Safe Cities Związku Miast Bałtyckich), profesor Marco Trombetta (London University College, City Leadership Initiative).

Technologia i środowisko

Kongresowi Smart Metropolia towarzyszyć będzie Eko Forum, w ramach którego zaprezentowane zostaną smart rozwiązania i technologie mające zastosowanie w gospodarce odpadami i ochronie środowiska, a także odbędą się merytoryczne dyskusje dotyczące zagadnień ekologicznych w kontekście rozwoju metropolii, m.in.: gospodarki o obiegu zamkniętym i jej wpływu na konkurencyjność oraz roli kontroli jakości powietrza.

Kongres Smart Metropolia organizowany jest w partnerstwie z Ministerstwem Rozwoju. Wydarzenie odbędzie się 23-24 listopada w Centrum AmberExpo w Gdańsku. Udział w nim jest bezpłatny. Pełny program wydarzenia oraz inne informacje znaleźć można na oficjalnej stronie kongresu: www.smartmetropolia.pl.

 

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot

ul. Długi Targ 39/40

80–830 Gdańsk

tel. 58 526 81 42

fax. 58 303 63 07

www.metropoliagdansk.pl

 

W razie dodatkowych pytań, informacji udziela:

Agata Dąbkowska

tel: +48 734 134 938

[email protected]

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Kongres Smart Metropolia rozpoczyna się już w środę BIZNES, Gospodarka - Konkurencyjność gospodarcza metropolii, inwestowanie w kapitał ludzki, nowoczesne rozwiązania w planowaniu przestrzennym – to tematy, jakie będą poruszane podczas zbliżającej się piątej edycji Kongresu Smart Metropolia.
Hashtagi: #BIZNES #Gospodarka

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #BIZNES   #Gospodarka