BIZNES Maszyny Przemysł

Jak sprawić, by kolejny grudzień w magazynie był prostszy?

Data publikacji: 2016-12-23
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Jak sprawić, by kolejny grudzień w magazynie był prostszy?
Kategoria: Przemysł, BIZNES

Koniec roku nieodmiennie wiąże się ze skokową zwyżką obrotów i szczytami logistycznymi, wymuszającymi zwiększenie przepustowości. Co można zrobić już dziś, by sprawnie przepracować kolejny grudzień?

Jak sprawić, by kolejny grudzień w magazynie był prostszy? Przemysł, BIZNES - Koniec roku nieodmiennie wiąże się ze skokową zwyżką obrotów i szczytami logistycznymi, wymuszającymi zwiększenie przepustowości. Co można zrobić już dziś, by sprawnie przepracować kolejny grudzień?

Koniec roku nieodmiennie wiąże się ze skokową zwyżką obrotów i szczytami logistycznymi, wymuszającymi zwiększenie przepustowości. Co można zrobić już dziś, by sprawnie przepracować kolejny grudzień?

Średnia dynamika obrotów w przedsiębiorstwach detalicznych cyklicznie osiąga swoje maksimum w ostatnim miesiącu roku. W odnoszącym się do 2015 r. raporcie GUS na temat krajowego rynku wewnętrznego, wartość tego wskaźnika w grudniu przewyższyła średnią roczną niemal o 19%. Jak przewidzieć, o ile zwiększy się intensywność pracy w konkretnym magazynie? Jakie rozwiązania pozwalające podołać wyzwaniom najgorętszego okresu, oferują dostawcy sprzętu intralogistycznego? I wreszcie – co zrobić, by za rok praca mogła być bardziej efektywna?

Przeanalizuj dane z minionych tygodni

Pierwszym, kluczowym krokiem, niezbędnym dla podjęcia trafnych decyzji sezonowego doposażenia magazynu, jest rozpoznanie skali wzrostu intensyfikacji prac w tym okresie. Poziom trudności tego zadania warunkują takie czynniki, jak rodzaj prowadzonej działalności i dostęp do raportów dotyczących wolumenu produkcji, zamówień czy przeładowanych towarów w latach ubiegłych. Możliwość dokładnego oszacowania zapotrzebowania na sprzęt intralogistyczny w tym okresie jest uzależniona od stopnia szczegółowości dokumentacji i jej powiązania z funkcjonowaniem procesów logistycznych. Przykładowo, dysponując zestawieniami dostaw i zamówień, powinniśmy być w stanie oszacować liczbę palet wpływających i opuszczających magazyn. W zestawieniu z ewidencją czasu pracy maszyn, możemy z dość dużym prawdopodobieństwem przewidzieć zmiany w zakresie eksploatacji pojazdów poszczególnych typów. Niestety, jeśli w danej firmie nie prowadzi się na bieżąco digitalizacji dokumentów lub nie istnieje wystandaryzowany sposób porządkowania raportów, dotarcie do danych i ich rzetelna analiza może okazać się zadaniem ponad siły. – Z doświadczeń naszych klientów wynika, że w przedsiębiorstwach o rozbudowanej flocie intralogistycznej, utrzymanie wysokich standardów ewidencji czasu pracy operatorów i maszyn napotyka wiele problemów. Tradycyjne metody rzadko bywają tu wystarczające – mówi Tobiasz Jakubczak, ekspert ds. produktu STILL Polska. – Coraz większą popularnością cieszą się jednak zautomatyzowane systemy zarządzania flotą. Wdrażane na coraz szerszą skalę programy typu Fleet Manager, gwarantują generowanie wystandaryzowanych, szczegółowych i dostępnych w „chmurze” raportów, pozwalających na dokładne określenie liczby roboczogodzin przepracowanych przez wszystkie działające w ramach systemu maszyny. Korzyści płynące z zastosowania tego typu aplikacji są nie do przecenienia gdy chce się dokonać analizy funkcjonowania procesów logistycznych i oszacować zapotrzebowanie na dodatkowy sprzęt – uzupełnia Jakubczak.

Wynajmij to, co potrzebne przez krótki czas

Kiedy mamy już pewność co do tego, jakiego typu urządzenia są nam najbardziej przydatne, trzeba zdecydować się na najbardziej adekwatną formę ich pozyskania. – Jednym z najpopularniejszych rozwiązań stosowanych w sezonach zwiększonej aktywności handlowej jest krótkoterminowy wynajem wózków widłowych – mówi Eliza Świętochowska, Dyrektor Działu Wynajmu STILL Polska. – Forma ta daje możliwość korzystania z pojazdów w czasie dostosowanym do indywidualnego zapotrzebowania, tj. przez kilka dni, tygodni czy miesięcy. Oczywistą zaletą usługi jest możliwość uniknięcia obciążenia finansowego związanego z zakupem nowych pojazdów. Bywa to szczególnie istotne, jeśli okres intensyfikacji prac przypada na ostatnie miesiące roku, gdy firma nie dysponuje już w pełni budżetem na inwestycje – dodaje ekspert. Przedsiębiorcom wynajmującym maszyny najczęściej oferowana jest w ramach jednej umowy kompletna obsługa serwisowa. Dostawcy zapewniają najczęściej również dodatkowy osprzęt, odpowiadający dokładnie specyfice funkcjonowania przedsiębiorstwa w danym okresie, taki jak: widły o niestandardowych długościach, pozycjonery czy podwójne paletyzery. Dzięki temu, nie trzeba uwzględniać w budżecie dodatkowych wydatków związanych z przeglądami, naprawami i dostosowaniem wózka do potrzeb firmy. W związku z tym, całkowity koszt pozyskania maszyn, które pozwolą na sprawną obsługę zamówień w najintensywniejszym okresie, może zamknąć się w kilkuset złotych miesięcznie.

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Jak sprawić, by kolejny grudzień w magazynie był prostszy? Przemysł, BIZNES - Koniec roku nieodmiennie wiąże się ze skokową zwyżką obrotów i szczytami logistycznymi, wymuszającymi zwiększenie przepustowości. Co można zrobić już dziś, by sprawnie przepracować kolejny grudzień?
Hashtagi: #Przemysł #BIZNES

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #BIZNES   #Transport