BIZNES Przemysł

Grupa Stelmet poprawia wyniki w pierwszym kwartale roku obrotowego 2019/2020

Data publikacji: 2020-02-28
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Grupa Stelmet poprawia wyniki w pierwszym kwartale roku obrotowego 2019/2020
Kategoria: Przemysł, BIZNES

W pierwszym kwartale roku obrotowego 2019/2020 wypracowany przez Grupę Stelmet wynik EBITDA sięgnął 10,7 mln zł, a zysk netto wyniósł 2,6 mln zł, co w obu przypadkach oznacza poprawę w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, mimo niższych przychodów ze sprzedaży.

Grupa Stelmet poprawia wyniki w pierwszym kwartale roku obrotowego 2019/2020 Przemysł, BIZNES - W pierwszym kwartale roku obrotowego 2019/2020 wypracowany przez Grupę Stelmet wynik EBITDA sięgnął 10,7 mln zł, a zysk netto wyniósł 2,6 mln zł, co w obu przypadkach oznacza poprawę w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, mimo niższych przychodów ze sprzedaży.

W pierwszym kwartale roku obrotowego 2019/2020 wypracowany przez Grupę Stelmet wynik EBITDA sięgnął 10,7 mln zł, a zysk netto wyniósł 2,6 mln zł, co w obu przypadkach oznacza poprawę w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, mimo niższych przychodów ze sprzedaży.

Ze względu na sezonowy charakter działalności Grupy Stelmet, pierwszy kwartał roku obrotowego, czyli okres od 1 października do 31 grudnia, ma tradycyjnie najmniejszy udział w całorocznych wynikach operacyjnych. Największym źródłem przychodów niezmiennie jest sprzedaż wyrobów drewnianej architektury ogrodowej (DAO), które oferowane są w ponad 20 krajach.

– Produkty drewnianej architektury ogrodowej są instalowane głównie na otwartej przestrzeni i w związku z tym kupowane są przede wszystkim w okresie wiosenno-letnim. Sezon sprzedaży w tym segmencie rozpoczyna się zazwyczaj w połowie drugiego kwartału obrotowego. W pierwszym kwartale roku obrotowego koncentrujemy się natomiast przede wszystkim na budowaniu zapasów przed rozpoczęciem sezonu – przypomniał Andrzej Trybuś, wiceprezes Stelmetu.

W okresie trzech miesięcy zakończonych 31 grudnia 2019 r. przychody ze sprzedaży DAO wyniosły 28,1 mln zł wobec 37,5 mln zł rok wcześniej (spadek o 25% r/r).

– Pogorszenie nastrojów w gospodarce spowodowało, że część naszych klientów później niż w poprzednich latach dokonywała przedsezonowych zakupów DAO. Dodatkowo, niektórzy kontrahenci zmienili politykę zatowarowania sklepów, skracając czas pomiędzy zakupami u producentów, a rozpoczęciem sezonu sprzedażowego. W Wielkiej Brytanii największy odbiorca produktów na tym rynku całkowicie wstrzymał zakupy w październiku. W kolejnych miesiącach sprzedaż odbywała się już natomiast normalnie – wyjaśnił Stanisław Bieńkowski, prezes Stelmetu.

Spadek sprzedaży DAO został częściowo skompensowany wzrostami w pozostałych segmentach działalności Grupy Stelmet. Mimo ciepłej zimy, przychody ze sprzedaży pelletu w pierwszym kwartale roku obrotowego 2019/2020 wzrosły o ponad 2% r/r i sięgnęły 29 mln zł. Przychody ze sprzedaży nieprzetworzonego produktu ubocznego (np. trocin, zrębków, kory) wyniosły z kolei 6,9 mln zł, co oznacza wzrost o 9% r/r.

Całkowite przychody Grupy Stelmet w pierwszym kwartale roku obrotowego 2019/2020 wyniosły 65,5 mln zł wobec 74 mln zł przed rokiem (-11% r/r).

Wypracowana w omawianym okresie EBITDA (tj. zysk operacyjny powiększony o amortyzację) była jednak wyraźnie wyższa niż przed rokiem i wyniosła 10,7 mln zł (+21% r/r), a marża EBITDA sięgnęła 16,4% (wobec 12,0% w pierwszym kwartale poprzedniego roku obrotowego). Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych wzrosło r/r o 1,7 mln zł, co w przybliżeniu odpowiada nominalnemu wzrostowi EBITDA (1,9 mln zł).

– Poprawa EBITDA to przede wszystkim efekt istotnego ograniczenia kosztów ogólnego zarządu – zmalały one o 39% r/r i wyniosły 6,5 mln zł. Zmniejszenie tych kosztów dotyczyło głównie spółek brytyjskich i jest efektem podjętych w poprzednich okresach działań restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych. Z drugiej strony, wyniki z działalności operacyjnej wciąż znajdują się pod wpływem rosnących kosztów nabycia surowca drzewnego, kosztów energii elektrycznej oraz kosztów personalnych. W pierwszym kwartale roku obrotowego 2019/2020 Grupa Stelmet otrzymała 0,2 mln zł pomocy de minimis jako kompensatę wzrostu kosztów energii elektrycznej – wskazał Piotr Leszkowicz, członek zarządu Stelmetu.

Wpływ zmian kursów walutowych na osiągnięte przez Grupę Stelmet w pierwszym kwartale roku obrotowego 2019/2020 przychody i wynik EBITDA był minimalny, zwiększając je odpowiednio o 0,3 mln i 0,2 mln zł w porównaniu z analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego.

Na poziomie przychodów i kosztów finansowych Grupa Stelmet w pierwszym kwartale roku obrotowego 2019/2020 zanotowała zysk w wysokości 4,8 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego poniesiono stratę wynoszącą 3,2 mln zł. Poprawa wyniku na tym poziomie związana była głównie z wyższym r/r o 6,2 mln zł wynikiem na transakcjach pochodnych.

Ostatecznie, Grupa Stelmet zakończyła pierwszy kwartał roku obrotowego 2019/2020 zyskiem netto na poziomie 2,6 mln zł, wobec 5,2 mln zł straty netto przed rokiem.

Grupa Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją tzw. drewnianej architektury ogrodowej. Wytwarza wyroby z drewna sosnowego i świerkowego, obejmujące m.in. różnego rodzaju płoty, kratki, deski, podesty, pergole, kwietniki, altany czy domki narzędziowe. Produkty te przeznaczone są do grodzenia, wyposażania, upiększania oraz dekoracji ogrodów, działek, parków, tarasów i wszelkiego rodzaju przestrzeni o charakterze rekreacyjnym.

W ocenie zarządu, pod względem wolumenu produkcji w m3, Grupa Stelmet jest największym w Polsce i Europie pionowo zintegrowanym producentem i dystrybutorem drewnianej architektury ogrodowej. Grupa wykonuje samodzielnie wszystkie procesy technologiczne ‑ od zakupu surowca drzewnego, poprzez produkcję aż po pakowanie gotowych wyrobów. Grupa także zarządza w pełni logistyką dostaw do większości swoich klientów.

Znacząca większość produktów Grupy Stelmet sprzedawana jest poza granicami Polski. Trafiają one do odbiorców w ponad 25 krajach, głównie do czołowych europejskich sieci sklepów DIY („Zrób To Sam”) i specjalistycznych marketów budowlanych.

W roku obrotowym 2018/2019 całkowite przychody Grupy Stelmet wyniosły 602 mln zł, a skonsolidowana EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) sięgnęła 69 mln zł.

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Grupa Stelmet poprawia wyniki w pierwszym kwartale roku obrotowego 2019/2020 Przemysł, BIZNES - W pierwszym kwartale roku obrotowego 2019/2020 wypracowany przez Grupę Stelmet wynik EBITDA sięgnął 10,7 mln zł, a zysk netto wyniósł 2,6 mln zł, co w obu przypadkach oznacza poprawę w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, mimo niższych przychodów ze sprzedaży.
Hashtagi: #Przemysł #BIZNES

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #BIZNES