BIZNES Przemysł

Firmy duże i MSP, a budownictwo modułowe oparte na kontenerach – wyniki badania

Data publikacji: 2015-07-06
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Firmy duże i MSP, a budownictwo modułowe oparte na kontenerach – wyniki badania
Kategoria: Przemysł, BIZNES

W ostatnich latach rynek małych i średnich przedsiębiorstw dynamicznie się rozwija. Duże firmy również starają się, w zależności od charakteru swojej działalności, sprawnie adaptować do sytuacji rynkowej oraz własnych potrzeb.

Firmy duże i MSP, a budownictwo modułowe oparte na kontenerach – wyniki badania Przemysł, BIZNES - W ostatnich latach rynek małych i średnich przedsiębiorstw dynamicznie się rozwija. Duże firmy również starają się, w zależności od charakteru swojej działalności, sprawnie adaptować do sytuacji rynkowej oraz własnych potrzeb.

Przedstawiciele przedsiębiorstw są więc coraz bardziej ciekawi i świadomi nowych rozwiązań oraz chętnie je implementują, w celu zdynamizowania jego rozwoju. Dotyczy to także technologii budowlanych. W związku z tym zjawiskiem i coraz większym zainteresowaniem rozwiązaniami modułowymi – opartymi na kontenerach – w polskim budownictwie, firma Touax wspólnie z MillwordBrown przeprowadziła badanie, które miało na celu sprawdzenie poziomu znajomości tej kategorii.

Znajomość budownictwa modułowego

Wyniki badania wskazują, że większość respondentów słyszała o budownictwie modułowym. Znajomość kategorii jest zbliżona wśród przedstawicieli firm dużych (76%) i średnich (75%) – mówi Jacek Staniszewski, Dyrektor Generalny Touax. Jednak pomimo deklarowanej wiedzy na temat rozwiązań modułowych, znacznie gorzej wypada świadomość na temat korzyści wynikających ze stosowania takiego rodzaju budownictwa – zaznacza.  

Wiedza o korzyściach z rozwiązań modułowych

Wśród respondentów, czyli przedstawicieli potencjalnych grup docelowych odpowiedzialnych za rozwój infrastruktury w przedsiębiorstwach dużych i średnich, zweryfikowano także świadomość na temat korzyści dostarczanych przez tę technologię. Tylko 1/3 respondentów zadeklarowała ich znajomość, które są charakterystyczne dla rozwiązań budownictwa modułowego. Istotnie częściej deklarowali ją przedstawiciele firm dużych (39%) niż średnich (26%).

Ankietowanych poproszono o wymienienie najistotniejszych znanych im korzyści oferowanych przez budownictwo modułowe. Najczęściej odnoszono się do krótkiego czasu budowy. Cechę tę wskazało 40% badanych z firm dużych i 37% ze średnich. Jako następną podali oni możliwość przeniesienia budynku. Korzyść tę podkreślały częściej osoby reprezentujące duże przedsiębiorstwa – 31% do 17%.

Z kolei niskie koszty budowy wskazało odpowiednio 21% respondentów z dużych i 22% ze średnich przedsiębiorstwa. W przypadku możliwości zmiany przeznaczenia lub funkcji budynku, cecha ta była znacząco więcej razy wymieniana przez przedstawicieli dużych (16%) podmiotów niż średnich (6%). Odnośnie powiększenia budynku, tutaj również częściej podkreślali ją ankietowani z firm dużych (9%) niż średnich (3%).

Sporadycznie wymieniane były również takie cechy jak brak wymogu pozwolenia na budowę, możliwość pomniejszenia budynku, oszczędność na realizacji i eksploatacji, oszczędność miejsca podczas budowy, łatwy montaż oraz – najrzadziej wspominana korzyść – możliwość skorzystania z różnorodnych firm finansowania, takich jak wynajem czy leasing.

Respondenci zwracali uwagę na podstawowe korzyści, jakie oferuje technologia oparta na modułach. Warto jednak pamiętać, że oprócz wskazywanego czasu budowy czy kosztów, budownictwo modułowe, oparte na kontenerach,  pozwala na przenoszenie budynku, jego zwiększanie lub zmniejszanie. Umożliwia także wprowadzenie dodatkowych przeszkleń lub rezygnację z nich w bieżącym budynku, w zależności od jego przeznaczenia i zmieniających się potrzeb klienta. – podkreśla Jacek Staniszewski, Dyrektor Generalny Touax.

Potrzeby przedsiębiorstw

Ponadto od 30 do 40% firm objętych badaniem ma, miała lub będzie miała potrzeby, które mogłoby zaspokoić budownictwo modułowe. Częściej były to firmy duże (40%) niż średnie (20%). Wśród przedsiębiorstw dużych zadeklarowano, że 26% miało takie potrzeby, 11% ma obecnie, a 25% będzie miało w przyszłości.

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Firmy duże i MSP, a budownictwo modułowe oparte na kontenerach – wyniki badania Przemysł, BIZNES - W ostatnich latach rynek małych i średnich przedsiębiorstw dynamicznie się rozwija. Duże firmy również starają się, w zależności od charakteru swojej działalności, sprawnie adaptować do sytuacji rynkowej oraz własnych potrzeb.
Hashtagi: #Przemysł #BIZNES

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #BIZNES   #Infrastruktura