BIZNES Infrastruktura

Erbud przekazał pierwszą z nowoczesnych spalarni odpadów w Polsce

21 grudnia 2015 r., po trwającej od 16 października fazie ruchu próbnego, została przekazana do eksploatacji pierwsza nowoczesna spalarnia śmieci w

Data publikacji: 2015-12-21
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Erbud przekazał pierwszą z nowoczesnych spalarni odpadów w Polsce
Kategoria: BIZNES, Infrastruktura

21 grudnia 2015 r., po trwającej od 16 października fazie ruchu próbnego, została przekazana do eksploatacji pierwsza nowoczesna spalarnia śmieci w Polsce.

Erbud przekazał pierwszą z nowoczesnych spalarni odpadów w Polsce BIZNES, Infrastruktura - 21 grudnia 2015 r., po trwającej od 16 października fazie ruchu próbnego, została przekazana do eksploatacji pierwsza nowoczesna spalarnia śmieci w Polsce.

21 grudnia 2015 r., po trwającej od 16 października fazie ruchu próbnego, została przekazana do eksploatacji pierwsza nowoczesna spalarnia śmieci w Polsce. Zakład w Koninie wybudowany przez konsorcjum z udziałem Erbudu został uruchomiony w trzy lata od podpisania umowy i dwa lata od rozpoczęcia prac na budowie. Spalarnia rozwiąże problem utylizacji odpadów zmieszanych w 36 gminach subregionu konińskiego.  

 

Oddajemy dziś do eksploatacji pierwszy w Polsce nowoczesny zakład unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Inwestycja została zrealizowana w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” w okresie zaledwie dwóch lat. W realizacji tego pionierskiego projektu wykorzystaliśmy ponad 25-letnie doświadczenie Erbudu w kraju i za granicą. Sukces projektu potwierdza nasze kompetencje w budownictwie obiektów przemysłowych infrastruktury publicznej – powiedział Józef Zubelewicz, Prezes Zarządu spółki Erbud S.A.

 

Erbud – sukces w realizacji pierwszej nowoczesnej spalarni odpadów w Polsce

21 grudnia 2015 r. konsorcjum z udziałem Erbudu przekazało do eksploatacji pierwszą z sześciu budowanych obecnie w Polsce spalarni odpadów komunalnych, zlokalizowaną w Koninie. Oznacza to zakończenie fazy ruchu próbnego i testów gwarancyjnych i rozpoczęcie przez spalarnię regularnego działania. Inwestycja została zrealizowana w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Projekt objął budowę Głównego Budynku Technologicznego z kotłownią, maszynownią turbozespołu, budynkiem oczyszczania spalin oraz budynku stabilizacji i zestalania popiołów. Pozostałe wykonane obiekty to m.in. hala wyładunkowa, bunkier magazynowania odpadów, hala waloryzacji żużla wraz z magazynem i budynek administracyjno-biurowy. Wszystkie obiekty powstały w ciągu dwóch lat od rozpoczęcia budowy, a w trzy lata od podpisania umowy z Inwestorem. Zakład w Koninie składa się z jednej linii technologicznej termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych, która pracując siedem dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę może zutylizować minimum 94 tys. ton odpadów zmieszanych.

 

…przy wsparciu lokalnych podwykonawców

Na budowie spalarni w Koninie konsorcjum z udziałem Erbudu współpracowało z kilkudziesięcioma lokalnymi przedsiębiorstwami. 73 proc. spośród wszystkich 89 firm podwykonawczych stanowiły firmy z regionu. Łącznie każdego dnia na budowie pracowało 230 osób. W gronie przedsiębiorców zaangażowanych przy projekcie w Koninie znaleźli się dostawca betonu Kon-Bet czy dostawcy konstrukcji stalowych Mostostal Słupca i PAK Service. Razem zużyto 17 tys. m3 betonu, 1800 ton stali zbrojeniowej i 1740 ton konstrukcji stalowych.

 

Zakład w Koninie – optymalne rozwiązanie dla środowiska i mieszkańców

Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie został uruchomiony jako pierwszy z sześciu będących obecnie w budowie tego typu obiektów. Inwestorem konińskiego zakładu jest Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie. Projekt o wartości 387,7 mln zł brutto wykonało konsorcjum Integral Engineering und Umwelttechnik (Austria), Erbudu i Introlu. Inwestycja została dofinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Unii Europejskiej kwotą 164,5 mln zł netto. Pozostałą część inwestycji opłacono z pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 137,9 mln zł oraz ze środków własnych inwestora w wysokości 12,8 mln zł.

 

Spalarnia – oprócz Konina – będzie obsługiwać 36 gmin wschodniej Wielkopolski, zamieszkanych przez 376 tys. mieszkańców. W zakładzie spalane będą wszystkie wytwarzane w tym regionie odpady zmieszane. Instalacja wyposażona jest w turbinę upustowo-kondensacyjną, która pozwala uzyskać w wyniku spalania energię elektryczną oraz ciepło w trybie kogeneracji. Zakład będzie produkować 47 tys. MWh energii elektrycznej, odprowadzanej do sieci krajowej i 120 tys. GJ energii ciepłej, która trafi do sieci miejskiej. Wystarczy to do oświetlenia 50 tys. mieszkań i zaspokojenia 12 proc. rocznego zapotrzebowania na ciepło mieszkańców Konina. Jak zapewnia inwestor, wskaźniki emisji gazów cieplarnianych przez spalarnię są o 40 proc. niższe, niż wymagają tego restrykcyjne normy Unii Europejskiej. Ich wartość jest na bieżąco wyświetlana na tablicy umieszczonej przed budynkiem.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Dorota Truśkiewicz

Erbud S.A.

Tel. +48 (22) 548 70 22

e-mail: [email protected]      

 

GRUPA ERBUD to jedna z najdynamiczniej rozwijających się polskich grup budowlanych świadcząca usługi w segmencie kubaturowym, użyteczności publicznej, inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski oraz za granicą. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu na dojrzałym rynku Europy Zachodniej, jakość oraz terminowość usług spółki jest konkurencyjna wobec ofert międzynarodowych graczy. Firma konkuruje dziś z międzynarodowymi podmiotami w branży pod względem jakości i terminowości usług. Rocznie realizuje projekty o wartości ponad 1 mld zł. Do najbardziej prestiżowych inwestycji powstałych w ostatnim czasie należą: Eurocentrum Office Complex w Warszawie, Centrum Medycyny Inwazyjnej Akademii Medycznej w Gdańsku, Galeria Magnolia czy Szpital Przylądek Nadziei we Wrocławiu. W bieżącym roku spółka obchodzi 25-lecie działalności.

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Erbud przekazał pierwszą z nowoczesnych spalarni odpadów w Polsce BIZNES, Infrastruktura - 21 grudnia 2015 r., po trwającej od 16 października fazie ruchu próbnego, została przekazana do eksploatacji pierwsza nowoczesna spalarnia śmieci w Polsce.
Hashtagi: #BIZNES #Infrastruktura

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy