BIZNES Przemysł

Dwutlenek węgla z elektrowni węglowej umożliwi produkcję metanolu

Paliwo dla pojazdów mechanicznych, surowiec dla przemysłu chemicznego oraz technologia magazynowania energii wiatrowej w jednym. Niepożądany do tej pory produkt uboczny konwencjonalnych procesów wytwarzania energii umożliwił opracowanie cennego

Data publikacji: 2015-02-11
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Dwutlenek węgla z elektrowni węglowej umożliwi produkcję metanolu
Kategoria: Przemysł, BIZNES

Paliwo dla pojazdów mechanicznych, surowiec dla przemysłu chemicznego oraz technologia magazynowania energii wiatrowej w jednym. Niepożądany do tej pory produkt uboczny konwencjonalnych procesów wytwarzania energii umożliwił opracowanie cennego paliwa.

Dwutlenek węgla z elektrowni węglowej umożliwi produkcję metanolu Przemysł, BIZNES - Paliwo dla pojazdów mechanicznych, surowiec dla przemysłu chemicznego oraz technologia magazynowania energii wiatrowej w jednym. Niepożądany do tej pory produkt uboczny konwencjonalnych procesów wytwarzania energii umożliwił opracowanie cennego paliwa.

Konsorcjum z udziałem wykonawcy bloków energetycznych, firmą Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe (MHPSE), w roli integratora systemu, jest w trakcie budowy instalacji pozwalającej na przekształcanie wodoru oraz dwutlenku węgla pochodzącego z elektrowni węglowej do postaci metanolu. Jak wyjaśnia Rainer Kiechl, Prezes Zarządu MHPSE, "Metanol może być mieszany z benzyną i olejem napędowym, a następnie przetwarzany na różne paliwa silnikowe, z wykorzystaniem standardowych procesów technologicznych. Zapotrzebowanie na methanol jako surowiec, jest również bardzo wysokie w przemyśle chemicznym." Pan Kiechl twierdzi, że nowa technologia ma także umożliwić magazynowanie energii wiatrowej i słonecznej na dużą skalę.

Wodór pozyskiwany jest z elektrolizy, podczas której następuje rozkład wody na części składowe – wodór i tlen. Zakłada się możliwość wykorzystania nadwyżki energii elektrycznej z alternatywnych źródeł wytwarzania energii na potrzeby procesu elektrolizy. Odzysk dwutlenku węgla stwarza ogromny potencjał magazynowania energii słonecznej i wiatrowej, oraz zapewnia z tego tytułu nową wartość dodaną.

Projekt, będący międzynarodową inicjatywą zakładającą współpracę wielu przedsiębiorstw oraz instytucji badawczych, rozpoczął się właśnie w Elektrowni Lünen, której operatorem jest STEAG GmbH. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej*, a jego budżet wynosi 11 milionów Euro, przy czym ponad 80% pochodzi z dotacji przyznawanych w ramach programu ramowego z zakresu badań naukowych „Horizon 2020“.

We wspomnianej instalacji pokazowej, dwutlenek węgla będzie przetwarzany na jedną tonę paliwa z 1 MW wyprodukowanej energii elektrycznej dziennie. Będzie to zatem pierwsza instalacja, w której innowacyjna technologia będzie wykorzystywana na skalę przemysłową.

Cała instalacja będzie zbudowana z kilku części składowych zaprojektowanych I zestawionych przez partnerów projektu. Rolą Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe jako integratora systemu, jest zapewnienie bezproblemowej, wzajemnej współpracy urządzeń I prowadzenia ich ruchu w sposób elastyczny. Belgijska firma Hydrogenics dostarcza stanowisko do elektrolizy, natomiast firma Carbon Recycling International (CRI, Islandia) instalację do produkcji metanolu. Bardzo duży wkład należy również przypisać Uniwersytetowi Duisburg-Essen, który na teren realizacji projektu dostarczył skruber dwutlenku węgla o wysokiej sprawności. Technologie dostarczane przez firmy Hydrogenics i CRI znalazły już zastosowanie komercyjne, jednak nie w takim zestawieniu, jakie przewidziano w Elektrowni Lünen. Do grupy pozostałych partnerów zaliczają się Uniwersytet w Genui, Uniwersytet w Cardiff, Instytut Katalizy (Słowacja) oraz hiszpańska firma wspierająca rozwój technologii I-deals. Oficjalne otwarcie instalacji pokazowej zaplanowano na rok 2016, zaś uruchomienie przewidziano na 2017 r.

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Dwutlenek węgla z elektrowni węglowej umożliwi produkcję metanolu Przemysł, BIZNES - Paliwo dla pojazdów mechanicznych, surowiec dla przemysłu chemicznego oraz technologia magazynowania energii wiatrowej w jednym. Niepożądany do tej pory produkt uboczny konwencjonalnych procesów wytwarzania energii umożliwił opracowanie cennego paliwa.
Hashtagi: #Przemysł #BIZNES

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy