BIZNES Gospodarka

Dobre praktyki polskich firm

Tworzenie miejsc pracy, wspieranie edukacji, programy badawcze - to działania polskich firm. Dobrymi praktykami wspierają rozwój gospodarczy i społeczność lokalną. W programie „Przedsiębiorstwo Fair Play” swoje dokonania pokazują całej

Data publikacji: 2015-05-11
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Dobre praktyki polskich firm
Kategoria: BIZNES, Gospodarka

Tworzenie miejsc pracy, wspieranie edukacji, programy badawcze – to działania polskich firm. Dobrymi praktykami wspierają rozwój gospodarczy i społeczność lokalną. W programie „Przedsiębiorstwo Fair Play” swoje dokonania pokazują całej Polsce.

Dobre praktyki polskich firm BIZNES, Gospodarka - Tworzenie miejsc pracy, wspieranie edukacji, programy badawcze - to działania polskich firm. Dobrymi praktykami wspierają rozwój gospodarczy i społeczność lokalną. W programie „Przedsiębiorstwo Fair Play” swoje dokonania pokazują całej Polsce.

Uczciwe i odpowiedzialne postępowanie pozwala budować sukces firmy na solidnych podstawach i z korzyścią dla regionu. Działania na rzecz etyki biznesu już od 17 lat wspierają Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Krajowa Izba Gospodarcza w ramach Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Właśnie rozpoczęła się jego XVIII edycja.

Rzetelnie, uczciwie i z sukcesem

Program Promocji Kultury Przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest skierowany do firm, które budując swój sukces, kierują się takimi zasadami, jak uczciwość, praworządność czy dobre zarządzanie pracownikami. Jego uczestnicy są poddawani rzetelnej weryfikacji pod kątem deklarowanych wartości i dobrych praktyk, a ocenie podlegają wszystkie aspekty prowadzonej przez firmę działalności.

Promujemy firmy, które działają zgodnie z etyką biznesu: dbają o swoje otoczenie i stawiają na uczciwe postępowanie w relacjach z klientami, kontrahentami, pracownikami, udziałowcami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową – wyjaśnia Mieczysław Bąk, prezes Fundacji „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”, która zajmuje się certyfikacją polskich przedsiębiorstw.

Przedsiębiorcy, którzy chcą pokazać swoje najlepsze praktyki, mogą zgłosić się do programu do 31 maja 2015 r. W I etapie należy wypełnić ankietę dotyczącą działalności przedsiębiorstwa, którą ocenia Komisja Regionalna i Ogólnopolska. Firma, która zdobędzie wymaganą liczbę punktów, przechodzi do II etapu i jest w niej przeprowadzany audyt. Jego celem jest weryfikacja informacji podanych w ankiecie. Certyfikat i tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” otrzymują te firmy, które w obu etapach uzyskają wymaganą liczbę punktów. Kapituła Programu może przyznać także nagrody specjalne za szczególne osiągnięcia firmy.

Laureaci mogą posługiwać się znakiem „Przedsiębiorstwo Fair Play” w celach biznesowych i promocyjnych. W ramach sesji networkingowych z laureatami Programu „Gmina Fair Play”  mogą nawiązać nowe kontakty biznesowe.  Osiągnięcia certyfikowanych firm są prezentowane podczas różnych wydarzeń, w tym Gali Finałowej z udziałem przedstawicieli świata biznesu, polityki, kultury i mediów.

Dobre praktyki z pomysłem

Laureaci programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” angażują się w szereg działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. W ostatniej edycji Kapituła doceniła różnorodne inicjatywy z całej Polski, m.in.:

– tworzenie nowych miejsc pracy na terenach objętych wysokim bezrobociem (Rymatex, Rymanów)

– wysoka kultura pracy i dbałość o rozwój pracowników (Zakład Energetyki Cieplnej, Pabianice)

– realizacja działań edukacyjnych wśród klientów (upowszechnianie wiedzy o żywieniu zwierząt wśród producentów mleka, Cargill Poland, Kiszków)

– udostępnianie mieszkań wychowankom domu dziecka i wparcie ich adaptacji do samodzielnego życia (Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Bydgoszcz)

– umożliwienie pasażerom komunikacji miejskiej przekazania datku na rzecz organizacji charytatywnej zamiast opłaty za bilet (MPK, Kraków)

– wzorowa współpraca ze środowiskami naukowymi (KOMART, Knurów)

Działanie zgodne z zasadami etyki umacnia pozycję firmy na rynku i utrwala jej dobry wizerunek wśród kontrahentów, klientów, inwestorów oraz władzy i społeczności lokalnej. Co roku udowadniają to laureaci kolejnych edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Więcej informacji o programie na www.fairplay.pl

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Dobre praktyki polskich firm BIZNES, Gospodarka - Tworzenie miejsc pracy, wspieranie edukacji, programy badawcze - to działania polskich firm. Dobrymi praktykami wspierają rozwój gospodarczy i społeczność lokalną. W programie „Przedsiębiorstwo Fair Play” swoje dokonania pokazują całej Polsce.
Hashtagi: #BIZNES #Gospodarka

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy