BIZNES Przemysł

Dobra koniunktura na wyroby z pianki poliuretanowej

Na konta MZCh Organika wpłynęły środki na zasilenie kapitału obrotowego. Organika zwiększa produkcję, po zakończonej w tym roku restrukturyzacji finansowej i pozyskaniu długoterminowego finansowania z Agencji Rozwoju Przemysłu oraz funduszu zarządzanego przez Noble Funds

Data publikacji: 2015-10-22
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Dobra koniunktura na wyroby z pianki poliuretanowej
Kategoria: Przemysł, BIZNES

Na konta MZCh Organika wpłynęły środki na zasilenie kapitału obrotowego. Organika zwiększa produkcję, po zakończonej w tym roku restrukturyzacji finansowej i pozyskaniu długoterminowego finansowania z Agencji Rozwoju Przemysłu oraz funduszu zarządzanego przez Noble Funds TFI.

Dobra koniunktura na wyroby z pianki poliuretanowej Przemysł, BIZNES - Na konta MZCh Organika wpłynęły środki na zasilenie kapitału obrotowego. Organika zwiększa produkcję, po zakończonej w tym roku restrukturyzacji finansowej i pozyskaniu długoterminowego finansowania z Agencji Rozwoju Przemysłu oraz funduszu zarządzanego przez Noble Funds TFI.

Na konta MZCh Organika wpłynęły we wrześniu br. środki na zasilenie kapitału obrotowego. Organika zwiększa produkcję, po zakończonej w tym roku restrukturyzacji finansowej i pozyskaniu długoterminowego finansowania z Agencji Rozwoju Przemysłu oraz funduszu zarządzanego przez Noble Funds TFI.

Rosnący popyt na wyroby z elastycznej pianki poliuretanowej, wykorzystywane w przemyśle meblarskim, motoryzacyjnym oraz budowlanym, stwarza dobrą koniunkturę dla wyrobów Malborskich Zakładów Chemicznych Organika – czołowego producenta pianki PU w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Przypomnijmy, że jeszcze w 2014 r. Malborska Organika borykała się z problemami płynności finansowej: planowana emisja obligacji mająca pokryć zobowiązania dłużne nie doszła do skutku. Zarząd MZCh Organika podjął negocjacje z wierzycielami jednocześnie pozyskując do współpracy w przygotowaniu planu restrukturyzacji finansowej firmę doradczą Ernst&Young. Spółka zawarła ze wszystkimi wierzycielami porozumienia umożliwiające jej dalszą działalność operacyjną i wywiązała się ze wszystkich zobowiązań wobec inwestorów. Już od połowy bieżącego roku poziom zamówień i produkcji w Organice rośnie.

– Dynamiczny rozwój przemysłu meblarskiego, motoryzacyjnego i budowlanego w Polsce przekłada się na wzrost zapotrzebowania na wyroby Organiki. Już w 2014 roku zwiększyliśmy zatrudnienie o ponad 60 osób, a w 2015 roku
o kolejnych 34 i potrzebujemy do końca roku jeszcze 10 proc. więcej kadr. Mamy wreszcie środki na zwiększenie skali biznesu i wytwarzamy więcej. W tempie niemal 10 proc. rocznie rośnie wolumen produkcji w naszej czeskiej spółce Molitan, która dostarcza pianki również na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego. Odnotowujemy też wzrost w obszarze pianek budowlanych: nie tylko buduje się więcej mieszkań, ale też rosną oczekiwania co do jakości wykończenia, a pianki Organiki tę jakość gwarantują – mówi Dariusz Kwieciński, prezes zarządu, MZCh Organika.

Rynki zbytu produktów Organiki rosną. Polska jest trzecim światowym eksporterem mebli. Wartość eksportu w 2014 roku wyniosła 33,8 mld zł, aż o 14 proc. więcej niż w roku poprzednim. Wg prognoz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, rok 2015 może przynieść kolejny wzrost rzędu 10 proc. Od roku odnotowuje się wzrost produkcji nowych aut i sytuacja polskich poddostawców się poprawia – w 2015 r. tylko w Polsce wyprodukuje się 54 tys. samochodów więcej niż w roku ubiegłym, a budowana we Wrześni montownia aut zwiększy tę liczbę o dodatkowe 85 tys. sztuk. Równie dobrze sytuacja przedstawia się na rynku budowlanym – krajowy rośnie najszybciej w Europie.

Produkcja tworzyw sztucznych jest ważną gałęzią polskiej gospodarki. Branża tworzyw zatrudnia ponad 140 tys. pracowników, a przemysł chemiczny będący źródłem nowych technologii wpływa na tworzenie kolejnych miejsc pracy w  innych gałęziach gospodarki. Potencjał Grupy Organika dostrzegła Agencja Rozwoju Przemysłu udzielając przedsiębiorstwu długoterminowego finansowania na potrzeby restrukturyzacji finansowej i kapitał obrotowy umożliwiający zwiększenie produkcji. 

 

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Dobra koniunktura na wyroby z pianki poliuretanowej Przemysł, BIZNES - Na konta MZCh Organika wpłynęły środki na zasilenie kapitału obrotowego. Organika zwiększa produkcję, po zakończonej w tym roku restrukturyzacji finansowej i pozyskaniu długoterminowego finansowania z Agencji Rozwoju Przemysłu oraz funduszu zarządzanego przez Noble Funds TFI.
Hashtagi: #Przemysł #BIZNES

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy