BIZNES Gospodarka

Debata ppp

21 listopada 2014 r., w godzinach 10.00-11.30 pod adresem www.ppp.parp.gov.pl będzie możliwość uczestnictwa on-line w debacie ekspertów, doradców w zakresie planowania i realizacji przedsięwzięć w formule

Data publikacji: 2014-11-20
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Debata ppp
Kategoria: BIZNES, Gospodarka

21 listopada 2014 r., w godzinach 10.00-11.30 pod adresem www.ppp.parp.gov.pl będzie możliwość uczestnictwa on-line w debacie ekspertów, doradców w zakresie planowania i realizacji przedsięwzięć w formule ppp.

Debata ppp BIZNES, Gospodarka - 21 listopada 2014 r., w godzinach 10.00-11.30 pod adresem www.ppp.parp.gov.pl będzie możliwość uczestnictwa on-line w debacie ekspertów, doradców w zakresie planowania i realizacji przedsięwzięć w formule ppp.

Partnerstwo publiczno-prywatne

Z doświadczeń doradców słów kilka …

Zapraszamy internautów do aktywnego uczestnictwa w dyskusji!

21 listopada 2014 r., w godzinach 10.00-11.30 pod adresem www.ppp.parp.gov.pl będzie możliwość uczestnictwa on-line w debacie ekspertów, doradców w zakresie planowania i realizacji przedsięwzięć w formule ppp.

Znaczenie profesjonalnego doradztwa ma niebagatelną wartość dla powodzenia realizacji przedsięwzięć realizowanych w formule ppp. Tę tezę empirycznie potwierdzają zarówno badania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, jak i ustalenia z kontroli przedsięwzięć ppp przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Przedsięwzięcia w formule ppp należą do grupy projektów o złożonej strukturze, gdzie konieczne jest łączenie kompetencji z różnych dziedzin tj.: prawa, finansów i wiedzy technicznej w obrębie branży w jakiej planowane jest przedsięwzięcie ppp. Przygotowanie przedsięwzięcia złożonego to także konieczność analizy ryzyka realizacji przedsięwzięcia obu stron zaangażowanych w realizację, umiejętność przewidywania przepływów finansowych w całym cyklu realizacji przedsięwzięcia (10 – 30 lat), z uwzględnieniem procesów makroekonomicznych, które mogą mieć wpływ na powodzenie realizacji przedsięwzięcia.

Obecne przepisy prawa nie narzucają obowiązku przeprowadzenia analiz przedrealizacyjnych, tym bardziej  nie precyzują ich zakresu. Pomimo braku nakazu niektóre z samorządów decydują się na zlecenie tego typu dokumentacji podmiotom zewnętrznym. Czy administracja publiczna nie jest w stanie swoimi zasobami dokonać tego typu analiz? Co do projektu mogą wnieść zewnętrzni doradcy a jakiej wiedzy nie mają urzędnicy? Kto jest ostatecznie odpowiedzialny za przygotowanie i zaaranżowanie procesów w ramach projektu ppp – strona publiczna czy doradcy? 

Swoje doświadczenia z zakresu doradztwa dla podmiotów publicznych przedstawią:

dr Rafał Cieślak, radca prawny, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz,
Bartosz Korbus, koordynator projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”
ze strony partnera projektu – Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego;
Agata Kozłowska, właścicielka firmy doradczej Investment Support Agata Kozłowska,
Małgorzata Okularczyk –Okoń, członkini Zarządu Collect Consulting S.A;
Magdalena Wymysłowska, dyrektor Zespół Instrumentów Dłużnych i Finansowania Projektów Sektora Publicznego, Crido Taxand Sp. z o.o.;

 

Debatę poprowadzi Ewa Ivanova, dziennikarka Dziennika Gazeta Prawna.

 

Internauci będą mieli możliwość aktywnego uczestnictwa w dyskusji i zadawania pytań.

*****

Celem projektu systemowego PARP pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne" jest upowszechnienie wiedzy o partnerstwie publiczno–prywatnym, prowadzące do zwiększenia liczby przedsięwzięć realizowanych w tej formule w Polsce.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 2.1.3 „Wsparcie systemowe na rzecz zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Więcej informacji na stronie www.ppp.parp.gov.pl

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Debata ppp BIZNES, Gospodarka - 21 listopada 2014 r., w godzinach 10.00-11.30 pod adresem www.ppp.parp.gov.pl będzie możliwość uczestnictwa on-line w debacie ekspertów, doradców w zakresie planowania i realizacji przedsięwzięć w formule ppp.
Hashtagi: #BIZNES #Gospodarka

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy