BIZNES Infrastruktura

BERM realizuje projekt dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Agencja BERM Creative Production Group została wybrana do realizacji działań promocyjnych, informacyjnych oraz edukacyjnych przy trzech projektach realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa: CAPAP, K-GESUT oraz ZSIN

Data publikacji: 2017-11-17
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: BERM realizuje projekt dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
Kategoria: BIZNES, Infrastruktura

Agencja BERM Creative Production Group została wybrana do realizacji działań promocyjnych, informacyjnych oraz edukacyjnych przy trzech projektach realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa: CAPAP, K-GESUT oraz ZSIN 2.

BERM realizuje projekt dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii BIZNES, Infrastruktura - Agencja BERM Creative Production Group została wybrana do realizacji działań promocyjnych, informacyjnych oraz edukacyjnych przy trzech projektach realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa: CAPAP, K-GESUT oraz ZSIN 2.

Agencja BERM Creative Production Group została wybrana do realizacji działań promocyjnych, informacyjnych oraz edukacyjnych przy trzech projektach realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa: CAPAP, K-GESUT oraz ZSIN 2.

 

Agencja odpowiadać będzie za opracowanie i wykonanie działań promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych dla zadań i produktów tworzonych przez GUGiK w ramach unijnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. BERM będzie wspierać Urząd w realizacji projektów: Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP), Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K-GESUT) oraz Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II (ZSIN 2). Zgodnie z założeniami projekty te mają ułatwiać obywatelom dostęp do danych gromadzonych w ramach krajowej infrastruktury informacji przestrzennej. Efektem ich wdrożenia będzie szereg e-usług, które dadzą większą możliwość łatwego wykorzystania danych przestrzennych w codziennym życiu.

Celem naszych działań będzie przede wszystkim informowanie i edukowanie z zakresu realizowanych projektów, ale także jednocześnie wspieranie pozytywnego wizerunku Urzędu. Wymienione projekty to temat bardzo złożony, dotykający wielu sfer z codziennego życia, dlatego też szeroki jest zakres naszych działań. Będziemy realizować wiele aktywności promocyjno-edukacyjnych na różnych polach. Chcemy nie tylko wyjaśniać na czym polegają te trzy projekty i informować o postępach w ich realizacji, ale przede wszystkim pokazywać jak są przydatne, jakie niosą korzyści oraz w jaki sposób mogą być wykorzystywane. Podejmowane przez nas aktywności mają podnosić świadomość społeczeństwa w zakresie geoinformacji – komentuje Janusz Jabłoński, Prezes Zarządu BERM Creative Production Group. Współpraca z GUGiK z racji złożonej natury projektów to dla nas ciekawe zadanie, a jednocześnie duże wyzwanie. Cieszymy się, że powierzono je właśnie nam – dodaje.

Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej to pierwszy z projektów, przy którym informacyjnie i promocyjnie urząd wspierać będzie Agencja BERM Creative Production Group. Celem tego projektu jest zwiększenie stopnia wykorzystania danych przestrzennych będących w dyspozycji administracji publicznej oraz innych podmiotów, które będą chciały włączyć się w inicjatywę, przez obywateli, przedsiębiorców i administrację publiczną. Im właśnie będą świadczone usługi CAPAP.

Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu to kolejny projekt realizowany przez GUGiK. Projekt ma na celu stworzenie spójnej, aktualnej i zharmonizowanej informacji przestrzennej o sieciach uzbrojenia terenu poprzez usprawnienie procesów organizacyjnych, technicznych oraz technologicznych. Powstanie bazy przyczyni się do poprawy jakości i wiarygodności danych, obniżenia kosztów ich prowadzenia oraz podniesienia poziomu obsługi obywateli i przedsiębiorców.  

Projekt Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II (ZSIN 2) to kontynuacja projektu ZSIN realizowanego w ramach POIG. Jego głównym celem jest zwiększenie efektywności pracy Urzędów w zakresie rejestrów związanych z nieruchomościami oraz podniesienie poziomu obsługi obywateli i przedsiębiorców w działaniach związanych z pozyskiwaniem informacji o nieruchomościach.

Do zadań BERM Creative Production Group należeć będzie kompleksowa realizacja działań zarówno stricte promocyjnych, jak i informacyjno-edukacyjnych skierowanych do grup odbiorców wszystkich trzech projektów. Naszym zadaniem będzie m.in. organizacja spotkań informacyjnych głównie z myślą o młodzieży ponadgimnazjalnej oraz konferencji prasowych. Nasi eksperci zajmą się także opracowaniem księgi znaków oraz przygotowaniem projektów materiałów informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych – wyjaśnia Janusz Jabłoński, Prezes Zarządu BERM Creative Production Group.

Oferta przedstawiona przez BERM została wybrana na drodze przetargu nieograniczonego, spełniając wszelkie wymogi i otrzymując najwyższą liczbę punktów za kryteria wymagane w postępowaniu przetargowym.

Za projekt dla GUGiK po stronie Agencji BERM odpowiada Magda Świderska – Maruszak, Project Manager BERM Creative Production Group.

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
BERM realizuje projekt dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii BIZNES, Infrastruktura - Agencja BERM Creative Production Group została wybrana do realizacji działań promocyjnych, informacyjnych oraz edukacyjnych przy trzech projektach realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa: CAPAP, K-GESUT oraz ZSIN 2.
Hashtagi: #BIZNES #Infrastruktura

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy