BIZNES Gospodarka

2018 rokiem realnego budowania na polskich drogach

Data publikacji: 2019-04-08
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: 2018 rokiem realnego budowania na polskich drogach
Kategoria: BIZNES, Gospodarka

2018 r. to umocnienie skali wzrostów w budownictwie. Analiza odpowiada na pytanie, jakich trendów spodziewać się mogą podmioty sektora w najbliższych 5 latach.

2018 rokiem realnego budowania na polskich drogach BIZNES, Gospodarka - 2018 r. to umocnienie skali wzrostów w budownictwie. Analiza odpowiada na pytanie, jakich trendów spodziewać się mogą podmioty sektora w najbliższych 5 latach.

Minione dwa lata to okres silnych wzrostów polskiego rynku budowlanego – w 2017 r. nastąpiło długo wyczekiwane rozpoczęcie realizacji inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych środkami UE z bieżącego budżetu, czego efektem był wzrost produkcji budowlano-montażowej, a 2018 r. przyniósł umocnienie skali wzrostów w budownictwie.

 

Kontynuacja wzrostów na polskim rynku budownictwa
Jak wynika z najnowszego raportu firmy badawczej PMR ,,Sektor budowlany w Polsce, I poł. 2019 – Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024”, w 2018 r. produkcja budowlano-montażowa w firmach zatrudniających powyżej dziewięciu pracowników wzrosła realnie o 17%. W podziale produkcji budowlano-montażowej ze względu na typ realizowanych robót, najsilniej wzrosła produkcja budowlano-montażowa w kategorii robót inżynieryjnych − o ponad 23% r/r. Tylko w nieco mniejszym stopniu wzrósł poziom produkcji budowlano-montażowej w kategorii „budowa budynków”.

Wzrosty sprzedaży usług budowlanych w 2017 r. i zwiększenie ich dynamiki w 2018 r. sprawiły, że dla firm budowlanych coraz większym problemem stają się bariery związane ze stroną podażową działalności. W naszej opinii, stopień wykorzystania mocy produkcyjnych w budownictwie wskazuje, że rynek jest już na granicy swoich zdolności podażowych i bez wzrostu nakładów inwestycyjnych czy zmian strategicznych może być trudno utrzymać dynamiczne wzrosty produkcji.

Drogi wciąż głównym podsektorem budownictwa inżynieryjnego, wzrosty najwyższe w kolejnictwie
Okres ożywienia w budownictwie inżynieryjnym, zapoczątkowany w 2017 r., w ubiegłym roku był kontynuowany. W kluczowej fazie realizacji znajduje się obecnie Program Budowy Dróg Krajowych (PBDK), wkroczył w nią także Krajowy Program Kolejowy (KPK), który nadgonił wcześniejsze opóźnienia. Co więcej, mimo gigantycznego programu inwestycyjnego na drogach i torach kolejowych „dosypano” dodatkowe, potężne środki na kolejne wieloletnie programy (Fundusz Dróg Samorządowych oraz tzw. program utrzymaniowy na kolei).

Drogi pozostają największym podsektorem budownictwa inżynieryjnego, a ich udział w strukturze produkcji budowlano-montażowej budownictwa inżynieryjnego w 2018 r. wynosił około 40%, natomiast włączając w to także mosty i estakady – 46%. Udział drogownictwa, włączając w tę kategorię mosty i estakady, w kolejnych latach powinien utrzymywać się na w miarę stabilnym poziomie 45-46% całego segmentu inżynieryjnego. Najsilniej wzrosły natomiast przychody generowane w budownictwie kolejowym (niemal 48% w ujęciu r/r).
 

Struktura produkcji budowlano-montażowej w budownictwie inżynieryjnym w Polsce, według obiektów (%), 2013-2019

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019p

Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe*

43,6

39,8

38,0

46,3

48,0

46,0

45,2

Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych

12,1

12,3

14,3

15,1

12,6

10,7

9,6

Rurociągi sieci rozdzielczej i linie kablowe rozdzielcze

15,8

15,8

16,4

11,9

11,5

13,1

12,5

Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne przesyłowe

12,5

11,5

14

13,1

12,6

12,1

11,4

Drogi kolejowe

9,0

12,5

11,0

9,0

10,3

12,4

15,5

Pozostałe

7,0

8,1

6,3

4,6

5,0

5,7

5,9

* obejmuje mosty, wiadukty i estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne

p – prognoza; Źródło: PMR, 2018

 

Rozczarowanie programem Mieszkanie+
W oparciu o dane na temat wydawanych pozwoleń budowlanych i nowo rozpoczynanych budów i kierując się obserwacją głównych tendencji rynkowych na rynku deweloperskim, jak również danymi krótkookresowymi (wyniki z końcowych miesięcy 2018 r. i początku 2019 r.), szacujemy, że nadchodzące lata przyniosą dalsze wzrosty liczby mieszkań oddawanych do użytku.

Rządowy program Mieszkanie+ miał w zamyśle dostarczyć tanich mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności dla tych, których nie stać, czy to na zaciągnięcie kredytu hipotecznego, czy na wynajem na wolnym rynku. Minęły ponad trzy lata od początku funkcjonowania programu, i mimo, że zapowiadano 100 tys. mieszkań rozpoczętych do końca 2019 r. już wiadomo, że nie uda się nawet zbliżyć do tego celu.

Bez dodatkowych inwestycji realizowanych w programie Mieszkanie+ nie widzimy jednak szans na przełamanie progu 200 tys. mieszkań rocznie.

 

Mieszkania oddane do użytku w Polsce (tys.) 2018-2019

 

2018

2019p

 

185

190

p – prognoza; Źródło: PMR, GUS, 2019

 

 

 

Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:
Sektor budowlany w Polsce  I połowa 2019. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

 

Autor:
Jarosław Frontczak, Retail, Construction and Data Science Units Director w PMR
[email protected]

Justyna Zagórska, Construction Analyst
justyna.zagorska @pmrcorporate.com

 

Kontakt dla mediów:
Iwona Goraj, Content Manager
[email protected]

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
2018 rokiem realnego budowania na polskich drogach BIZNES, Gospodarka - 2018 r. to umocnienie skali wzrostów w budownictwie. Analiza odpowiada na pytanie, jakich trendów spodziewać się mogą podmioty sektora w najbliższych 5 latach.
Hashtagi: #BIZNES #Gospodarka

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #BIZNES