BIZNES Gospodarka

15,7 mld zł z hurtu i usług telekomunikacyjnych B2B

Według danych PMR wartość rynku usług operatorskich i biznesowych w Polsce w 2018 r. wyniosła 15,7 mld zł (wzrost o 1,6% r/r). Oznacza to utrzymanie trendu wzrostowego z roku wcześniejszego, poprzedzonego 5 latami systematycznych

Data publikacji: 2019-02-21
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: 15,7 mld zł z hurtu i usług telekomunikacyjnych B2B
Kategoria: BIZNES, Gospodarka

Według danych PMR wartość rynku usług operatorskich i biznesowych w Polsce w 2018 r. wyniosła 15,7 mld zł (wzrost o 1,6% r/r). Oznacza to utrzymanie trendu wzrostowego z roku wcześniejszego, poprzedzonego 5 latami systematycznych spadków.

15,7 mld zł z hurtu i usług telekomunikacyjnych B2B BIZNES, Gospodarka - Według danych PMR wartość rynku usług operatorskich i biznesowych w Polsce w 2018 r. wyniosła 15,7 mld zł (wzrost o 1,6% r/r). Oznacza to utrzymanie trendu wzrostowego z roku wcześniejszego, poprzedzonego 5 latami systematycznych spadków.

Według najnowszych danych PMR wartość rynku usług operatorskich i biznesowych w Polsce w 2018 r. wyniosła 15,7 mld zł (wzrost o 1,6% r/r). Oznacza to utrzymanie trendu wzrostowego z roku wcześniejszego, poprzedzonego pięcioma latami systematycznych spadków. Pozytywna koniunktura rynku to wynik wyraźnie rosnącego segmentu hurtowego, który zyskuje dzięki przychodom operatorów komórkowych.

 

Lata 2017-2018 przyniosły stabilizację na rynku usług telekomunikacyjnych dla biznesu i operatorskich w Polsce. Za poprawę sytuacji na rynku, który we wcześniejszym pięcioletnim okresie kurczył się średniorocznie o 6%, odpowiadają przychody operatorów z rozliczeń interkonektowych i usług hurtowych. Segment hurtowy w ogólnej strukturze rynku jest już prawie na równi z udziałem przychodów notowanych w segmencie detalicznym, który równolegle traci na wartości, niemniej skala spadków w ostatnim czasie jest względnie zrównoważona.   
 

Struktura wartościowa rynku usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym i operatorskim w Polsce według głównych segmentów (%), 2014 i 2019

 

2014

2019p

Rynek biznesowy

64,2%

50,1%

Rynek hurtowy

35,8%

49,9%

p – prognoza
Źródło: PMR, 2019

Koniunkturę na telekomunikacyjnym rynku hurtowym mocno warunkują przychody operatorów mobilnych (blisko 80% jego wartości), które symultanicznie podtrzymują tendencje wzrostowe na całościowym rynku telefonii komórkowej w Polsce. Wzrost przychodów z hurtu komórkowego to efekt w dalszym ciągu stabilnego otoczenia regulacyjnego (stała stawka MTR). Poza tym mocno na rynek oddziałuje trend zwiększonego ruchu detalicznego (popularyzacja taryf ryczałtowych) i w efekcie ruchu hurtowego, co znajduje odzwierciedlenie we wzroście przychodów z rozliczeń interkonektowych.

Szczególnie w 2017 r., ale także w roku ubiegłym, na wartość rynku operatorskiego pozytywnie zadziałała regulacja RLAH, która zwiększyła wpływy operatorów z terminacji i tranzytu połączeń przychodzących z roamingu zarówno w sieciach mobilnych, jak i stacjonarnych. W przypadku rynku stacjonarnego pozwoliło to nawet na lekki wzrost przychodów hurtowych w 2017 r. i ich relatywną stabilizację w roku kolejnym.

W perspektywie sześcioletniej PMR spodziewa się utrzymania pozytywnych tendencji na rynku hurtu, który zyska w tym czasie przeszło miliard złotych. W dalszym ciągu będzie to czynnik równoważący wartość rynku usług telekomunikacyjnych dla segmentu biznesowego i operatorskiego (CAGR w latach 2019-2024 wyniesie 0,2%) .
 

Udziały telefonii komórkowej, stacjonarnej i DLISP w wartości rynku usług telekomunikacyjnych dla segmentu biznesowego w Polsce (%), 2018

 

 

Telefonia komórkowa

55,2%

DLISP

32,4%

Telefonia stacjonarna

12,4%

Wyjaśnienie: nie uwzględnia przychodów z rynku hurtowego. Dane szacunkowe.
Źródło: PMR, 2019

Wartość rynku detalicznych usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych w największym stopniu (55% udział) budują wpływy w segmencie telefonii komórkowej (usługi realizowane w telefonie, dedykowany internet, komunikacja M2M). Niemniej jednak z analizy PMR wynika, że obecnie największy potencjał rynku widoczny jest na poziomie przychodów ze stacjonarnych usług internetowo-teletransmisyjnych (DLISP), dla których PMR prognozuje ruchy w trendzie bocznym, a następnie, w dłuższej perspektywie, stopniowe wzrosty. Pomimo presji na ceny usług, na rynku DLISP kompensacyjne znaczenie mają rosnące potrzeby firm w zakresie pojemności i jakości pasma. Z kolei wartość rynku usług telefonii komórkowej dla segmentu biznesowego podlega konsekwentnym spadkom, co jest związane z postępującą erozją wartości segmentu usług realizowanych w telefonie (presja na niższe ARPU). Tendencja ta utrzyma się zarówno w krótkim, jak i długim terminie. Niemniej jednak dodatni wpływ na rynek mobilny mają pozostałe jego segmenty – telemetria M2M oraz mobilny internet – których wartość będzie rosła również w kolejnych latach.
 

Dynamika rynku usług telekomunikacyjnych dla segmentu biznesowego i operatorskiego oraz ogółem w Polsce (%), 2014-2019

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019p

Rynek usług telekomunikacyjnych*

-2,3%

0,7%

0,0%

0,3%

-0,7%

-0,1%

Rynek usług biznesowych i operatorskich

-8,1%

-0,5%

-3,6%

2,1%

1,6%

0,6%

* wartość rynku usług operatorskich (ogół przychodów generowanych przez operatorów telekomunikacyjnych).  Bez płatnej telewizji. Obejmuje subsydia i sprzedaż urządzeń abonenckich w ramach sprzedaży usług telekomunikacyjnych.

Wyjaśnienie: dane szacunkowe w latach 2014-2018.
p – prognoza
Źródło: PMR, 2019

W ostatnich latach w ujęciu wartościowym kondycja rynku usług telekomunikacyjnych dla segmentu biznesowego oraz operatorskiego pozostaje wyraźne lepsza niż na rynku usług telekomunikacyjnych w całości (detal + hurt). Pokazuje to, że na rynku B2B i hurtowym telekomy są w stanie obronić wyższą marżę niż na rynku konsumenckim.

 

 

Autor

Katarzyna Sacha, Analityk Rynku ICT
[email protected]

Kontakt dla mediów
Iwona Goraj, Content Manager
[email protected]

 

Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:
Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2019. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
15,7 mld zł z hurtu i usług telekomunikacyjnych B2B BIZNES, Gospodarka - Według danych PMR wartość rynku usług operatorskich i biznesowych w Polsce w 2018 r. wyniosła 15,7 mld zł (wzrost o 1,6% r/r). Oznacza to utrzymanie trendu wzrostowego z roku wcześniejszego, poprzedzonego 5 latami systematycznych spadków.
Hashtagi: #BIZNES #Gospodarka

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy